stadslandbouw
Nieuws

Deelnemers gezocht voor werkgroep Landbouw

GroenLinks Noord-Holland wil graag bekijken of werkgroepen ingezet kunnen worden om actieve leden meer inhoudelijk bij de partij te betrekken.

27 mei 2020

Lees meer
Duinpolderweg.jpg
Nieuws

Nicole blogt: Streep door Duinpolderweg is een mooie opsteker voor natuur en landschap

Tijdens de online vergadering van Provinciale Staten hebben we het besluit bekrachtigd om een streep te zetten door de Duinpolderweg. GroenLinks heeft zich...

26 mei 2020

Lees meer
header.png
Nieuws

Noord-Holland maakt 110 mln euro vrij om coronacrisis te bestrijden

Op initiatief van de coalitie in Noord-Holland, bestaande uit VVD, PvdA, GroenLinks en D66, is Provinciale Staten vandaag akkoord gegaan met twee nieuwe...

18 mei 2020

Lees meer
Houtige biomassa
Nieuws

Anouk blogt: kom met alternatieven voor biomassa

GroenLinks maakt zich grote zorgen over biomassa, en velen met ons. We zien en voelen de maatschappelijke onrust die de biomassacentrale in Diemen teweeg...

18 mei 2020

Lees meer
cultuur theater
Nieuws

GroenLinks-bestuurders komen op voor de Noord-Hollandse cultuursector

De cultuursector is een van de zwaar getroffen sectoren in de coronacrisis. Een sector die wat GroenLinks betreft veel te weinig steun krijgt. De regering...

15 mei 2020

Lees meer
Houtige biomassa
Nieuws

Schriftelijke vragen over de natuurvergunning voor de biomassacentrale in Diemen

Op 20 april hebben de Statenleden Anouk Gielen (GroenLinks) en Joost van Gilse (VVD) schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten...

20 apr 2020

Lees meer
Roundup.jpg
Nieuws

Schriftelijke vragen over mogelijk verbod op glyfosaat op pachtgrond provincie

GroenLinks wil weten of de provincie Noord-Holland in haar pachtcontracten een verbod of beperking op het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel...

01 apr 2020

Lees meer
Duinpolderweg.jpg
Nieuws

GroenLinks verheugd om voorgenomen besluit Duinpolderweg

Jarenlang is er gesproken over een nieuwe verkeersverbinding in de Duin- en Bollenstreek, die de verkeershinder in de oost-west richting zou moeten oplossen:...

26 mrt 2020

Lees meer
NH003434 aangepast.jpg
Nieuws

Compromis over boskap in de Schoorlse Duinen

Gedeputeerde Esther Rommel en Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Noordkennemer Duingebied hebben een compromis bereikt over de bomenkap.

15 mrt 2020

Lees meer
twiske groot Jan-Willem Steenmeijer.jpg
Nieuws

Noord-Holland: geen grootschalige overnachtingsmogelijkheden in Het Twiske

Dankzij een voorstel van GroenLinks, SP en de ChristenUnie keert de provincie Noord-Holland zich in haar zienswijze tegen het mogelijk maken van...

09 mrt 2020

Lees meer
rosan.jpg
Nieuws

Inbreng bij discussie ‘over dwingende reden van groot openbaar belang’

De Staten discussieerden vandaag over de vergunningverlening rondom Formule I.

09 mrt 2020

Lees meer
file.jpg
Nieuws

Zorgen over mobiliteitsplan Formule I

Vanavond boog de Statencommissie Mobiliteit & Bereikbaarheid zich over het mobiliteitsplan dat is opgesteld door Dutch Grand Prix (DGP) 2020. GroenLinks is...

24 feb 2020

Lees meer