De uitspraak van de de Rechtbank van Noord Nederland van 14 maart heeft gevolgen voor het extern salderen van stikstof. De voorzieningenrechter vernietigde een verleende vergunning voor de uitbreiding van een melkveebedrijf in Friesland omdat onvoldoende bewezen is dat met de voorgestelde technieken de stikstofuitstoot echt zal worden teruggedrongen. 

Extern salderen van stikstof - het uitruilen van stikstofrechten - wordt door deze uitspraak in de praktijk heel moeilijk. GroenLinks ziet in extern salderen geen oplossing voor de stikstofcrisis. De uitstoot van stikstof moet gewoon echt omlaag als we iets willen doen aan de schade die de natuur door stikstofdepositie oploopt. Extern salderen houdt uitstoot in stand.

We vinden dat er zo snel mogelijk moet worden ingezet op methodes die bewezen effect hebben. Nu liggen veel bouwprojecten en andere activiteiten stil omdat er ook voor methodes gekozen wordt die het probleem niet oplossen en door de rechter dus geblokkeerd worden.

Het is daarvoor ook belangrijk om goed te weten wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor Noord Holland en op tijd met elkaar in gesprek te gaan over alternatieven als extern salderen niet meer kan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de natuur zich kan herstellen en dat we geen verdere vertraging oplopen met alle ruimtelijke projecten die nu in de wacht zijn gezet.