Nieuws

Zita blogt: de PvdA moet kleur bekennen over schoonmakers in provinciale dienst

De schoonmakers die de gebouwen van de provincie Noord-Holland schoonmaken horen onder eenzelfde cao te vallen als de ambtenaren voor wie zij dag in dag uit in de weer zijn. Het klinkt zo logisch. Vanzelfsprekend is dat helaas niet. Daarom dienden wij samen met de SP en 50plus een voorstel in om onze schoonmakers weer in provinciale dienst te nemen. Daardoor verdwijnt het verschil in arbeidsvoorwaarden en salarisschalen met ander personeel.

Lees verder

GroenLinkse kijk op Omgevingsvisie NH2050

Vandaag debatteerde Provinciale Staten van Noord-Holland over de koers van de Omgevingsvisie. Voor GroenLinks vormt de kwaliteit van leven het centrale uitgangspunt voor de ambities van de provincie Noord-Holland. We zetten in op een gezonde, groene en duurzame leefomgeving, waarin de natuur en de karakteristieke Noordhollandsche landschappen worden gerespecteerd. Lees hieronder de inbreng van Fred Kramer. 

Lees verder

GroenLinks: maak Noord-Holland de vijfde Regenboogprovincie van Nederland

Noord-Holland moet net als de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen en Flevoland een trotse Regenboogprovincie worden. GroenLinks heeft daartoe vandaag een initiatiefvoorstel ingediend. Het uitroepen van Noord-Holland als Regenboogprovincie moet duidelijk maken dat de provincie zich sterk maakt voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van  lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseks, queers en anderen. (LHBTIQ+'s).

Lees verder

GroenLinks en SP: Noord-Holland moet in verzet tegen laagvliegroutes Lelystad Airport

GroenLinks en SP hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om opheldering gevraagd over de voorgenomen vliegroutes voor vliegveld Lelystad. Die zijn ook deels ingetekend boven de Noordkop en Westfriesland. Over de gevolgen hiervan bestaat nog veel onduidelijkheid. Zo zijn er vraagtekens te zetten bij de veiligheid en valt er terecht te vrezen voor lawaai, luchtvervuiling en verstoring van de natuur- en stiltegebieden. GroenLinks en de SP trekken samen op om er voor te zorgen dat het provinciebestuur dit tot op de bodem gaat uitzoeken. Wat de twee partijen betreft is de opdracht helder: als de verontrustende berichten over nog meer laagscherende vliegtuigen juist blijken te zijn moet de provincie hard stelling nemen tegen deze plannen.

Lees verder

Omgevingsvisie: natuur en landschap voorop

Op de pagina Jouw Noord-Holland vertelt onze fractievoorzitter Alwin Hietbrink in het kader van de Omgevingsvisie NH2050 wat GroenLinks belangrijk vindt voor de toekomst van Noord-Holland. In de Omgevingsvisie NH2050 wordt vastgelegd hoe Noord-Holland om zal gaan met belangrijke uitdagingen als verstedelijking, klimaatverandering en nieuwe vormen van mobiliteit. Op 9 oktober debatteren de Provinciale Staten met elkaar over de hoofdambitie en doelen voor de omgevingsvisie.

Lees verder

GroenLinks: scherpere maatregelen Noord-Holland voor betere luchtkwaliteit

Verkeersbord SOS lucht

Afgelopen week deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in het kort geding van Milieudefensie tegen de staat voor gezonde lucht. Milieudefensie, die eiste dat de staat zich aan de Europese regels gaat houden, is volledig in het gelijk gesteld. Dit betekent dat de overheid aan de slag moet. GroenLinks Noord-Holland is zeer verheugd over deze uitspraak. De fractie wil dat ook de provincie scherpere maatregelen gaat treffen. Iedereen heeft recht op gezonde lucht.

Lees verder

Pagina's