Nieuws

Brede steun voor initiatiefvoorstel Regenboogprovincie

GroenLinks diende vorig jaar oktober een voorstel in om Noord-Holland uit te roepen tot Regenboogprovincie. Afgelopen week werd ons voorstel besproken in de commissie. En goed nieuws! De meeste partijen reageerden positief op ons voorstel en Gedeputeerde Staten deed een toezegging om een Regenboogsymposium te organiseren. Nu er een meerderheid lijkt ze zijn, wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van een echte Regenboogprovincie.

Lees verder

GroenLinks-leden kiezen nieuw bestuur en programmacommissie

Wouter Hakhoff uit Hoorn is de nieuwe voorzitter van GroenLinks Noord-Holland. Op zaterdag 20 januari kozen de leden hem met een overgrote meerderheid tijdens een levendige ledenvergadering in het Huis van Hilde in Castricum. Hakhoff volgt Samir Bashara op die de rol op interim-basis vervulde na het vertrek van Nevin Özütok in maart vorig jaar. Samir Bashara blijft overigens aan als algemeen bestuurslid.

Lees verder

Code Verantwoordelijk Marktgedrag’ voortaan leidraad aanbestedingen Provincie Noord-Holland

Op initiatief van GroenLinks gaat de provincie Noord-Holland de Code Verantwoordelijk Marktgedrag opnemen als minimum eis bij nieuwe aanbestedingen. Deze Code zorgt er onder andere voor dat bij aanbestedingen niet alleen naar de prijs wordt gekeken, maar even zo belangrijk zijn de arbeidsvoorwaarden van het personeel en de sociale condities waaronder het werk wordt verricht.

Lees verder

Pagina's