Nieuws

Jeugdzorg loopt spaak als minister niet in actie komt

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mag niet langer zijn ogen sluiten voor de problemen in de Jeugdzorg in achttien Noord-Hollandse gemeentes. Dat stellen GroenLinks-Tweede Kamerlid Lisa Westerveld en GroenLinksfractievoorzitters uit Noord-Holland in een brandbrief aan de minister. Als er niets gebeurt worden jongeren mogelijk gedwongen uit te wijken naar een andere provincie voor gesloten Jeugdzorg. Met als gevolg dat ze uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald.

Lees verder

Fred blogt: stop groei Schiphol en Lelystad Airport!

Landing op Schiphol

De grenzen van Schiphol zijn allang overschreden voor wat betreft: veiligheid, klimaat en gezondheid omwonenden. Toch presteert Schiphol het om berekeningen te presenteren waarin wordt geconcludeerd dat de luchthaven flink mag groeien. In de voorlopige milieueffectrapportage (MER) staat dat Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar. Let wel: 40.000 meer dan nu is toegestaan. Gevolg: meer CO2-uitstoot, wat haaks staat op de klimaatdoelen. En hét beschermingsmiddel voor omwonenden -de 4de baan regel- gaat onderuit. Onacceptabel.

Lees verder

GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP: meer inzet voor Regenboogprovincie

GroenLinks Noord-Holland heeft, met steun van de Partij voor de Dieren en SP, een aangescherpt initiatiefvoorstel ingediend zodat de provincie zich sterker als Regenboogprovincie kan profileren. Begin 2018 heeft de provincie Noord-Holland zich op initiatief van GroenLinks Noord-Holland uitgeroepen tot Regenboogprovincie, een belangrijke stap voor betere acceptatie van LHBTIQ+ (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen) binnen onze provincie. GroenLinks is blij dat Gedeputeerde Staten haar initiatief voortvarend heeft opgepakt, maar de fractie ziet, net als Partij voor de Dieren en de SP, ook ruimte voor concretere stappen.

Lees verder

Provincie sluit ogen voor problematiek Jeugdzorg

In de media zijn in de afgelopen weken verschillende verontrustende berichten verschenen over de Jeugdzorg in Noord-Holland. Dit gaat zowel om het mogelijk niet beschikbaar zijn van ambulante jeugdzorg in 25 gemeenten als om het wegvallen van gesloten jeugdzorg in Noord-Holland-Noord per 1 januari 2019. De gevolgen daarvan zijn enorm. Jongeren worden gedwongen uit te wijken naar andere provincies voor gesloten Jeugdzorg en worden zo ver van hun vertrouwde omgeving en families verwijderd.

Lees verder

Pagina's