Nieuws

Bestuursleden gezocht!

BESTUURSLID GEZOCHT M/V

Dit najaar wordt er een nieuw bestuur gekozen voor de provinciale afdeling van GroenLinks. Om een voordracht voor de provinciale ledenvergadering te maken, wordt een kandidatencommissie gevormd, waarbij de voorzitter al door de laatste vergadering is benoemd: Paulus de Wilt. Deze gaat het echter niet alleen doen, we zoeken nog een aantal extra mensen.

Lees verder

GroenLinks roept GS op: verdapper en demarreer!

Met de winst van Tom Dumoulin in de Giro dit jaar heeft Nederland laten zien dat ze nog steeds meetelt in het wielerpeloton. GroenLinks zou graag zien dat Noord-Holland zich wat meer zou spiegelen aan zijn lef en inzet in plaats van zich tevreden te stellen met een plaats in de bus of de bezemwagen. De tijd dringt. Parijs komt snel dichterbij en het zou toch mooi zijn als Nederland daar op het podium zou staan in plaats van ergens in de achterhoede te rijden. We willen Gedeputeerde Staten dus aanmoedigen om te verdapperen en te demarreren. Dat zei onze fractievoorzitter Alwin Hietbrink vandaag in zijn speech tijdens de Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten.

Lees verder

Help boeren om om te schakelen naar natuurvriendelijke landbouw

Boeren die overschakelen van intensief naar natuur- inclusief zorgen voor een beter klimaat en een mooier landschap. GroenLinks Noord-Holland wil daarom dat de provincie hen gaat aansporen en belonen om die overstap te maken. Vandaag brengt de fractie een voorstel in stemming om daarvoor 2 miljoen euro vrij te maken en dit te storten in een nieuw op te richten stimuleringsfonds natuur-inclusieve landbouw.

Lees verder

‘Maak 2 miljoen euro vrij voor sluiting Hemwegcentrale’

De Statenfracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie-SGP vinden dat de provincie Noord-Holland zich, net als de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, in moet zetten voor een snelle sluiting van de kolencentrale aan de Hemweg in Amsterdam. Maandag 10 juli stemt Provinciale Staten over hun voorstel om daarvoor 2 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Lees verder

Schriftelijke vragen over bescherming van natuur en cultuur op Forteiland

Vragen van de Statenleden A. E. van Liere MA, MSc. (Partij voor de Dieren) en F.J. Kramer (GroenLinks) over de bescherming van natuur en cultuur op Forteiland

Inleiding
Op zaterdag 23 juni publiceerde onderzoeksjournalistiek medium Follow the Money (FtM) onder de titel “Hoe oorlogsmonument Forteiland IJmuiden onder toeziend oog van gemeente Velsen werd leeggeroofd” een zorgwekkend artikel over de bescherming van natuur- en cultuurwaarden op Forteiland. De provincie is siteholder van UNESCO erfgoed de Stelling van Amsterdam, waar Forteiland onderdeel van uitmaakt. 

Lees verder

Pagina's