Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Tram
Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

GroenLinks staat voor mobiliteit waarbij iedereen zich kan verplaatsen zonder een te grote druk op de ruimte en het milieu. Mobiliteit is nodig voor een gezond...

Lees meer
PLV
Bestuur

Bestuur en Inclusie

In Noord-Holland is de tweedeling tussen arm en rijk groter dan in andere provincies. Elke gemeente kent gezinnen die dagelijks de eindjes aan elkaar moeten...

Lees meer
Economie
Circulair

Circulaire Economie

Voor GroenLinks is er geen andere economie dan een circulaire economie. Een circulaire economie kan helpen tot 85% van de klimaatdoelstellingen te behalen. We...

Lees meer
Data-1
Digitaal

Digitalisering

Digitalisering helpt de provincie een betere toekomst te realiseren. Het vereist echter een kritische blik. Verantwoord gebruik van beschikbare data komt, door...

Lees meer
Rennen
Gezondheid

Gezonde Leefomgeving

Alle Noord-Hollanders moeten gezond kunnen leven en opgroeien in onze provincie. Toch leiden veel Noord-Hollanders leiden onder een ongezonde omgeving. Keer op...

Lees meer
Kou
Groen

Groen en Recreatie

We kiezen voor een groen Noord-Holland; iedereen in onze provincie heeft groen in de buurt en iedereen kan genieten van de natuur. Ook in verstedelijkte...

Lees meer
Windmolen
Klimaat

Klimaat en Energie

De energietransitie in Noord-Holland is op gang gekomen. Te strenge regels voor plaatsing van windmolens zijn geschrapt. Daar zijn we trots op. Er is veel steun...

Lees meer
Voedselbos
Voedsel

Landbouw en Voedsel

Een ander landbouwsysteem is hard nodig. Een systeem dat zorgt voor gezond en duurzaam geproduceerd voedsel dat voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. Het...

Lees meer
Muiderslot
Natuur

Landschap en Cultuurhistorie

Noord-Holland kent wonderschone landschappen en een rijke cultuurhistorie. Van de heidegebieden in het Gooi tot de onderwaternatuur in de Noordzee. De...

Lees meer
Voedselbos
Natuur

Natuurgebieden en biodiversiteit

Natuur is waardevol en voorwaardelijk voor ons leven in Noord-Holland. Zonder natuur hebben we geen voedsel en kunnen we niet gezond leven. We moeten er niet...

Lees meer
Samenleving
Cultuur

onze cultuur: toen, nu en straks

De culturele sector is van groot belang voor een samenleving en voor onze provincie. GroenLinks kiest voor het investeren in kunst en cultuur. Meer structurele...

Lees meer
Water
Water

Water

We kiezen voor duurzaam waterbeheer. Dat betekent niet alleen het afvoeren van overtollig water, maar ook het besparen van water door (her)gebruik en opslag...

Lees meer