Voor GroenLinks is er geen andere economie dan een circulaire economie. Een circulaire economie kan helpen tot 85% van de klimaatdoelstellingen te behalen. We ontwikkelen als provincie instrumenten die eraan bijdragen dat ondernemers in 2030 klaar zijn voor de toekomst. GroenLinks Noord-Holland zet in op een regionale economie waar brede welvaart belangrijker is dan snelle winst. Daarnaast wil de provincie meer invloed op hoe bedrijventerreinen worden benut en ingericht. Vergunningen worden verleend aan bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan goede banen en een groene economie. Zo willen we de ongewenste vestiging van grote distributie- en datacentra zonder bedrijvigheid voorkomen.

De provincie werkt aan een circulaire economie. We willen koploper zijn op het gebied van circulariteit. Dat moeten we doen door zelf op alle vlakken duurzaam in te kopen en aan te besteden; van groene stroom tot circulaire gebouwen. We kiezen voor de maakindustrie ten koste van het schuiven met dozen in distributiecentra zonder toegevoegde waarde. Maar wel een maakindustrie die uitgaat van circulariteit, waarbij geen voedsel en grondstoffen worden verspild. Zo is bijvoorbeeld in de textielketen (een van de meeste vervuilende industrieën ter wereld) heel veel terrein te winnen. Ook hier zien we prachtige initiatieven ontstaan vanuit de markt. Het bewijs dat het mogelijk is om een meer circulaire keten te realiseren.

Onze speerpunten 

  • Economische groei ten koste van de aarde is niet langer houdbaar. We gebruiken het donutmodel van Kate Raworth als inspiratie voor de economie van Noord-Holland. In dit model moet de economie zich houden aan de ecologische draagkracht van de planeet.
  • We willen een investeringsfonds op om sociale ondernemingen te ondersteunen. Coöperatief eigenaarschap leidt tot een eerlijkere verdeling van verdiensten en inkomen. En, net als bij familiebedrijven, tot een focus op de langere termijn.
  • Om kleine duurzame bedrijfjes in de provincie te steunen streven we naar korte ketens bij het inkopen van goederen en diensten. Centraal hierin staan herstel van biodiversiteit, verbeteren van de kwaliteit van bodem en water en het sluiten van kringlopen. We streven naar lokale inkoop. We stimuleren kleinschalige productie met minder verspilling van voedsel en grondstoffen
  • Met het inkoopvolume van de provincie kunnen we impact maken en de markt stimuleren, bijvoorbeeld in de mobiliteit en infrastructuur. Door circulaire eisen te stellen in onze inkoop en aanbestedingen dagen we bedrijven uit innovaties te ontwikkelen.
  • We hebben in 2026 in elke regio een Circulaire Bouwhub waar waardevolle materialen van bouwbedrijven uit de regio kunnen worden heen gebracht om opnieuw te worden verkocht.
  • Alle nieuwe woningen krijgen een grondstoffenpaspoort. Hierdoor wordt duidelijk welke grondstoffen zijn gebruikt en waar ze vandaan komen. Ook wordt hierdoor duidelijker welke grondstoffen later kunnen worden hergebruikt. Nieuwbouw wordt circulaire bouw. Bijvoorbeeld door het gebruik van biobased materialen. In 2027 is minimaal 50% van alle bouwmaterialen circulair.
  • Afval bestaat niet, er is alleen grondstof. Er wordt te veel weggegooid dat nog kan worden gerepareerd of hergebruikt. We ontwikkelen samen met gemeenten een plan om de gedragsverandering die nodig is om dit te realiseren tot stand te brengen. In 2027 heeft 70% van de inwoners de kennis en de bereidheid producten te delen, te repareren of te refurbishen.
  • We verbieden het gebruik van eenmalig plastic op evenementen waarvan de provincie de sponsor is.