De culturele sector is van groot belang voor een samenleving en voor onze provincie. GroenLinks kiest voor het investeren in kunst en cultuur. Meer structurele en duurzame investeringen zijn nodig om de onzekerheid, waar de sector nu meer dan ooit mee te maken heeft, te verminderen.

Helaas is de waarde van kunst en cultuur is de afgelopen jaren miskend. Structureel rechts bezuinigingsbeleid heeft de culturele sector uitgemergeld. Waar voor KLM de miljarden klaarstaan, moet de culturele sector keihard knokken voor een fractie daarvan. Kunstenaars en de mensen achter de schermen zijn in de praktijk vaak vooral het kind van de rekening. Zonder goed contract, zonder baanzekerheid, zonder eerlijke beloning. Alsof hun bijdrage aan onze samenleving niets waard is.

Voor GroenLinks is niets minder waar. Het culturele leven moet na te veel magere jaren weer kunnen groeien en bloeien. GroenLinks kiest voor extra aandacht voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor kunstenaars en mensen achter de schermen en ook voor inclusie, diversiteit en jonge talenten. We hechten grote waarde aan onze culturele iconen, de nieuwe productiehuizen en andere broedplaatsen voor talent en innovatie. Dat doen we in alle regio’s, zodat ook bezoekers en makers buiten de Randstad toegang hebben tot kunst en cultuur.

De culturele sector biedt daarnaast bij uitstek een podium om een belangrijk, maar nogal ongemakkelijk, onderwerp in onze samenleving bespreekbaar te maken. In Nederland bestaat institutioneel racisme. Dit is een boodschap die veel mensen heel lang niet hebben willen horen. Maar we kunnen er als samenleving niet langer omheen. Als we luisteren naar de verhalen die mensen van kleur vertellen, zien we hoe diep het racisme in Nederland is geworteld. In onze geschiedenis, onze overheid, onze wijken, onze scholen. Ook al zijn er weinig mensen die bewust racistisch zijn, we leven in een systeem dat racisme levend houdt. Dit verhaal moeten we meer gaan uitdragen. En de culturele sector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Onze speerpunten

  • Er komt meer geld beschikbaar voor kunst- en cultuuronderwijs en ook bekijkt de provincie de mogelijkheden voor gratis toegang tot culturele instellingen voor sociale minima.
  • We stimuleren een goede spreiding van het culturele aanbod in de provincie. Er wordt meer geïnvesteerd in regionale culturele activiteiten gericht op amateurkunst, cultuureducatie en bibliotheekwerk.
  • Noord-Holland heeft bij monde van de Commissaris van de Koning excuses gemaakt voor het koloniale- en slavernijverleden. Om bewustwording en erkenning over ons verleden te vergroten zetten we ons in voor een waardig, inclusief nationaal slavernijmuseum. We ontwikkelen een onderwijsprogramma om aandacht te geven aan het slavernijverleden in en van Noord-Holland.
  • We vieren op 1 juli Keti Koti. Deze dag is voor de ambtenaren van de provincie een (andere) vrije dag.
  • Sommige gemeenten zijn te klein om (serieuze) problemen van kinderen met adequate jeugdzorg het hoofd te bieden en maatwerk te leveren. GroenLinks pleit voor regionale samenwerking. De provincie moet een coördinerende rol op het gebied van jeugdzorg pakken en helpt gemeenten waar nodig.
  • Door de coronacrisis dreigt een groot tekort aan stageplaatsen in sectoren die na de crisis juist weer hard vakmensen nodig hebben. We investeren in stagemakelaars en stagecoördinatoren om studenten beter te begeleiden
  • Sporten is gezond en brengt mensen met verschillende achtergronden, leefstijlen en mogelijkheden samen. We ondersteunen sportverenigingen en garanderen toegang tot sport voor kinderen, gezinnen met een kleine beurs en mensen met een beperking.
  • Jongeren hebben een belangrijke stem in het provinciaal debat. Daarom zetten we de werkgroep jongerenparticipatie door en onderzoeken we hoe we jongeren nog beter kennis kunnen laten maken met de provincie.