Wie is Banu?

Mijn naam is Banu Bulucu (45). Ruim 20 jaar geleden naar Nederland gekomen om hier een internationale studie te doen. Het een leidde tot het ander en ik woon hier sindsdien met veel plezier en voel mij bevoorrecht dat dit mij is gegund. Na twee studies heb ik jaren als jurist gewerkt bij de gemeente Amsterdam om vervolgens te kiezen voor de advocatuur. Sinds 2019 heb ik mijn eigen praktijk als mediator en advocaat omgevingsrecht, nu vanuit een kantoor in hartje Haarlem.

Waar staat Banu voor?

Ik wil mij de komende periode volop inzetten voor een groener, socialer en duurzamer bestaan. Voor een bewuster leven waarbij onze vrijheden en rijkdommen zijn gewaarborgd en waar mens en natuur elkaar aanvullen en niet beconcurreren.