Water is van belang voor ons landschap en de natuur, maar water draagt ook bij aan de woonkwaliteit, klimaatadaptatie (droogte en wateroverlast) en biedt een belangrijke vorm van duurzaam vervoer. Helaas is de waterkwaliteit in Noord-Holland in bijna alle gebieden te laag.

GroenLinks vindt het van belang dat de provincie hier meer aandacht aan besteedt. In 2027 moet de provincie voldoen aan Europese waterkwaliteitsdoelen. Lukt dat ons niet dan wordt dit, volgens experts, net zo’n groot probleem als de stikstofuitstoot. We zullen dus snel maatregelen treffen om zo snel mogelijk aan de richtlijnen te voldoen. We kiezen voor duurzaam waterbeheer. Dat betekent niet alleen het afvoeren van overtollig water, maar ook het besparen van water door (her)gebruik en opslag voor tijden van droogte. Dit geldt niet alleen voor meren, sloten en andere wateren, maar ook de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater moeten verbeteren. De huidige vervuiling moet worden teruggedrongen en duurzaam watergebruik moet worden gestimuleerd.

Onze speerpunten

  • We zetten alles op alles om in 2027 te voldoen aan de waterkwaliteitsdoelen. We werken hierbij samen met de waterschappen, Noord-Hollanders en de bedrijven.
  • Het IJsselmeer is één van de belangrijkste drinkwaterbronnen voor Noord-Holland. Door klimaatverandering en verdroging wordt deze zoetwaterbron minder vanzelfsprekend. Wij ondersteunen projecten van het provinciale drinkwaterbedrijf PWN om te zorgen dat het IJsselmeer een robuuste en stabiele drinkwaterbron blijft.
  • Mest- en gifgebruik wordt sterk teruggedrongen om schadelijke stoffen in oppervlaktewater en grondwater te voorkomen. We maken ons sterk voor een totaalverbod op het ziekmakende middel glyfosaat. We gaan verspreiding van kunstmest, plastics en medicijnresten tegen.
  • We zijn voor een ‘eerlijker’ belastingstelsel voor waterbeheer en waterzuivering. De grote verbruiker en de grote vervuiler betalen evenredig.