Zorgen dat er natuur is om ons in terug te trekken, dat er openbaar vervoer is dat ons van A naar B breng, fiets- en wandelpaden om ons veilig op te bewegen, dat de lucht gezond is, de bodem vruchtbaar en de toegangswegen voldoen.  Waar ruimte is voor mens en dier en diversiteit. Waar wij samen zorgen dat er voldoende woningen voor ons allemaal zijn en we een waterbeleid hebben dat onze provincie beschermt, maar ook ons grondwater zuiver en op peil houdt. Waar voldoende werk en werkgevers zijn, scholen en sportmogelijkheden en een goed functionerende en bereikbare gezondheidszorg op zowel psychisch als lichamelijk vlak.

Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat elke inwoner mee kan doen. Dat kan onder andere bereikt worden door middel van het voeren van een transparante politiek, waar het de inwoner duidelijk is wat in de achtertuin gebeurt. Maar ook door ruimte te creëren voor ondernemerschap. Dit betekent niet dat iedereen altijd zijn zin kan krijgen, maar wel dat er naar elkaar geluisterd wordt en het best mogelijke resultaat voor zoveel mogelijk mensen wordt bereikt.

En om dit alles te bewerkstelligen en onze toekomst veilig te stellen, sta ik achter een duurzame aanpak. Niet alleen wat betreft de energietransitie, maar ook wat betreft de woningbouw, mobiliteit, landbouw, visserij en het waterbeheer. Bewust zijn van wat we doen, met het oog op de toekomst.