Even voorstellen

Mijn naam is Ruchama Bwefar. Ik ben geboren in Amsterdam Slotermeer, opgegroeid in Zwolle en in 2000 teruggekomen naar Amsterdam waar ik nog steeds woon.

Naast Statenlid, getrouwd, tante, buurvrouw, vriendin, vrijwilliger et cetera, ben ik jurist. Als zelfstandige geef ik via Bwefar Advies, juridisch advies en ondersteuning aan ondernemers en werknemers.

Waar staat Ruchama voor?

Sinds 20 juni 2022 ben ik met veel plezier Statenlid voor GroenLinks. Na een tijdje 1001 andere dingen te hebben gedaan ben ik weer politiek actief geworden omdat ik mijzelf niet terugzag in de politiek. Hierin ben ik niet de enige, maar ik zag wel hoe ik daar verandering in kon brengen; Ik wil meewerken aan het toegankelijk maken en zijn van de politiek. Laten zien dat ‘wij’ de politiek en ook de provincie vormen; dat de politiek en de provincie geen ver van mijn bed show zijn. Dat ook mensen met een niet Nederlands klinkende naam, met een bruine huidskleur, met een chronische ziekte et cetera mee kunnen beslissen in de politiek.

Wat wil je komende periode bereiken?

In mijn portefeuille zitten Water en bodem, Faunabeheer en Dierenwelzijn en Cultureel Erfgoed. Voor mij is deze periode geslaagd als wij echte stappen hebben gezet op het behoud en herstel van en ruimte voor onze natuur inclusief water, als de drempel tussen politiek en inwoner verlaagd wordt zodat inwoners weten dat zij bij ons terecht kunnen en zich gehoord weten en als wij daar waar dieren worden geraakt ze in ons beleid wij hen niet in de eerste plaats als overlastgevers of inkomensbron zien maar als medebewoners van onze provincie.

Hoe ziet de toekomst van Noord-Holland eruit?

Idealiter is in 2050 onze bodem en ons water in 2050 -weer- schoon, hebben wij een goede balans gevonden tussen natuur en recreatie, kan iedereen in onze provincie meekomen en is niet langer de economische status maar ons welzijn het doel van ons -prudent financieel- beleid, waarbij respect voor elkaar en de daaruit voortvloeiende inclusiviteit de norm is.

Ruchama is aanspreekpunt voor de regio Noord-Holland Noord (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel)