We kiezen voor een groen Noord-Holland; iedereen in onze provincie heeft groen in de buurt en iedereen kan genieten van de natuur. Ook in verstedelijkte gebieden. Groen en natuur in de buurt is bewezen belangrijk voor ieders welzijn en geluksgevoel. We vinden dat alle Noord-Hollanders ontspanning moeten kunnen vinden in onze groen- en recreatiegebieden. De woningbouwopgave en de groei van ons inwoneraantal moet gepaard gaan met de groei van ruimte voor groene recreatie en sport.

Onze speerpunten

  • GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen kunnen genieten van de natuur. Er wordt onderzocht wat de optimale balans is tussen recreatief gebruik en natuurwaarden.
  • We nemen de regie terug waar we zien dat recreatieschappen onvoldoende slagkracht hebben om de balans tussen recreatie en natuur(ontwikkeling) te handhaven.
  • Scholen worden gestimuleerd buitenonderwijs aan te bieden aan leerlingen, bijvoorbeeld op hun schoolplein of in de buitenruimte. De provincie moet scholen ondersteunen bij het verduurzamen van schoolgebouwen en het vergroenen van schoolpleinen. Daarnaast zien we graag bij elke school een schooltuin.
  • We investeren volop in ‘groene vrijwilligers’ zoals tellers, herstellers en vertellers. Zonder vrijwilligers kunnen we de natuur niet in stand houden. De provincie moet steun blijven geven aan deze vrijwilligers(groepen).