Even voorstellen

Mijn naam is Tessa van Wijnen. Ik ben geboren in Zaandam, als tiener woonde ik in Alkmaar en via allerlei omzwervingen in Noord-Holland ben ik uiteindelijk in Amstelveen terecht gekomen. De afgelopen tien jaar heb ik als docent Aardrijkskunde op verschillende scholen gewerkt, maar sinds kort werk ik bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik was eraan toe om echt weer even iets anders te doen.

Waar staat Tessa voor?

GroenLinks was altijd al mijn partij, maar ik ben echt actief geworden toen mijn kinderen klein waren en ik ontevreden was over speel- en fietsmogelijkheden in de wijk. Toen ben ik gemeenteraadslid geworden in Amstelveen en dat ben ik acht jaar gebleven. Tijdens die acht jaar werd me ook steeds duidelijker hoe belangrijk de provincie is als het gaat om de grote groengebieden tussen de steden. Die zijn echt cruciaal voor het behoud van natuur en biodiversiteit. Dus ik ben heel blij dat ik inmiddels ook aan mijn tweede termijn als statenlid heb mogen beginnen. Dat is echt de plek waar je wat kan doen voor de natuur!

Wat wil je komende periode bereiken?

De komende periode wil ik echt inzetten op de PPLG’s (provinciaal programma landelijk gebied). Het mooie van die programma’s is dat ze echt integraal zijn opgezet, dus met alle verschillende belanghebbenden in het landelijk gebied. Dat is echt nodig om kwetsbare natuur te behouden. Maar er is ook genoeg te doen rondom landbouw. De provincie heeft ingezet op een voedselvisie, daarin zitten kansen voor onze landbouw om met een andere werkwijze duurzamer te worden. Die kansen moeten we niet laten liggen.

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN NOORD-HOLLAND ERUIT?

Er komt hartstikke veel op ons af, voedsel transitie, energietransitie, natuurherstel. Dat allemaal netjes inpassen en de leefbaarheid te verbeteren, Het is een ontzettend belangrijke, maar ook leuke en mooie puzzel om aan te werken!

Nevenfuncties

  • Beleidsmedewerker bij ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Tessa is aanspreekpunt voor de regio Amstel-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel, Uithoorn)