Als Statenlid ben ik trots dat de provincie unaniem instemde zich te gaan inzetten voor dak- en thuisloze jongeren. Dit is een onderwerp dat eigenlijk bij gemeentes thuis hoort, maar de provincie heeft informatie en overzicht die ingezet kan worden om te zorgen dat gemeentes hierin wat kunnen bereiken. Verder ben ik bezig met de Omgevingsverordening. Voor mij heel interessant omdat deze gaat zorgen voor echt nieuwe spelregels voor hoe Noord-Holland wordt ingericht. Ik probeer zowel groen als links in het achterhoofd te houden bij mijn adviezen, bijvoorbeeld door windmolens neer te zetten waar dat kan, maar ook te letten op behoud van een gezonde en natuurlijke leefomgeving.  

Een van de grootste uitdagingen voor de Provincie is het creëren van meer en betaalbare woningen zonder dat open groene landschappen en belangrijke natuur verder onder druk komen te staan. Hiervoor is het belangrijk dat gemeentes en provincie met elkaar in gesprek blijven over wat nodig is om open landschap te beschermen; natuurlijk, cultuur-historisch of agrarisch. Ik hoop dat ik richting kan geven aan een balans tussen een groen en duurzaam Noord-Holland waarin ook  iedereen binnen redelijke tijd een passende woning kan vinden. Als we daarin als GroenLinks stappen kunnen zetten hebben we echt iets bereikt.

 

Nevenfunctie(s)

  • Docent Aardrijkskunde op het OSB in A’dam Zuid-Oost

  • Nevenfuncties: Bestuurslid Anmec Amsterdam

  • Landelijk Bestuurslid Humanistisch Verbond
  • Lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer

Contactpersoon

Tessa is contactperoon voor de regio Amstel-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel & Uithoorn).