Wie is Peter? 

Mijn naam is Peter Korzelius (70) geboren in Amsterdam maar ik woon al 45 jaar in Huizen, het Gooi. Ik heb sociaaleconomische geschiedenis gestudeerd en recent Russische Taal en Cultuur, Duitslandstudies en Oost-Europese studies. Ik ben sinds 1972 politiek actief, eerst in de PSP en later in GroenLinks en heb in de partij vele functies vervuld. Mijn hele werkzame leven ben ik als bestuurder en toezichthouder werkzaam geweest in de volkshuisvesting. Daarnaast een langjarige loopbaan in het openbaar bestuur als lid van provinciale staten, dagelijks bestuurder van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en commissielid in de gemeenteraad van Huizen.

Waar staat Peter voor?

Als lid van provinciale staten wil ik mij inzetten voor een klimaatbestendig Noord-Holland. Duurzame opwekking van energie is daarbij belangrijk maar minstens zo belangrijk is een toekomstbestendig waterbeheer dat anticipeert op de veranderingen in het klimaat. Droge voeten en schoon oppervlaktewater zijn daarbij de kernpunten. Ik wil bijdragen aan een rechtvaardige provinciale belastingheffing waarbij de sterkste schouder de zwaarste lasten dragen. Voor een gezond Noord-Holland moeten harde grenzen gesteld worden aan Schiphol en TATA-steel.

Peter is aanspreekpunt voor de regio Gooi en Vechtstreek (Huizen, Laren en Blaricum, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren).