Even voorstellen

Mijn naam is Peter Korzelius. Ik ben geboren op 11 mei 1952 in Amsterdam en ik woon sinds 1977 in Huizen. Maar voel me nog steeds een (beetje) Amsterdammer. Ik ben een actief zwemmer (bij voorkeur in buitenwater) en hardloper.

Waar staat Peter voor?

Ik ben al vanaf mijn zestiende politiek actief. Eerst in de scholierenbeweging, daarna in de PSP (één van de rechtsvoorgangers van GroenLinks) en sinds de oprichting in GroenLinks. Ik ben van 1978 tot 1989 voor de PSP lid geweest van provinciale staten in Noord-Holland. Daarna heb ik allerlei functies vervuld in de partij op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Vaak als voorzitter of penningmeester. GroenLinks is voor mij de partij die echt werk maakt van klimaat, natuur en milieu en daarnaast de ongelijkheid in de samenleving wil bestrijden.

Wat wil je de komende periode bereiken?

De provincie Noord-Holland was een rijke provincie. Door de verkoop van het elektriciteitsbedrijf waren er grote reserves. Door investeringen in onder meer het openbaar vervoer zijn de reserves behoorlijk geslonken en moet de provincie meer inkomsten verwerven. Immers voor de aanpak van de verbetering van klimaat, natuur en milieu is veel geld nodig. Voor een deel komt dat het geld van het rijk maar de provincie zal ook de eigen inkomsten moeten verhogen. Dat kan door de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te verhogen maar op termijn door het belastingsysteem te hervormen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Hoe ziet de toekomst van Noord-Holland eruit?

In 2050 in Noord-Holland is een prachtige provincie met een rijke natuur, met een grote biodiversiteit waar het gezond leven is voor de inwoners. Tata-steel en andere bedrijven die nu nog het milieu vervuilen en de gezondheid van de inwoners aantasten, zijn overgeschakeld op duurzame en veilige productieprocessen. Er zijn voldoende duurzame en betaalbare woningen voor alle inwoners. Alle energie die gebruikt wordt is op duurzame wijze opgewekt. De provincie kent een dicht net van openbaar vervoer waardoor het autoverkeer aanzienlijk beperkt kon worden.

Nevenfuncties

Behalve statenlid ben ik lid van enkele raadscommissies in de gemeente Huizen. Penningmeester van Atletiekvereniging Zuidwal in Huizen en bestuurslid van een woningcorporatie in Armenië.

Peter is aanspreekpunt voor de regio Gooi en Vechtstreek (Huizen, Laren en Blaricum, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren).