De energietransitie in Noord-Holland is op gang gekomen. Te strenge regels voor plaatsing van windmolens zijn geschrapt. Daar zijn we trots op. Er is veel steun, maar er leven ook veel zorgen onder inwoners. Wij willen samen tot goede plannen komen om de energieopwekking in onze provincie te organiseren. Het is belangrijk dat inwoners meedenken en meeprofiteren van de transitie.

Als provincie pakken we een grotere rol bij de organisatie en planning. Voor gemeenten is dit in de praktijk vaak lastig. Wind en zon blijven de belangrijkste bronnen voor het opwekken van duurzame energie.

Er wacht nog een grote opgave: de warmtetransitie. We moeten onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afbouwen en kunnen het ons niet permitteren afhankelijk te zijn van landen als Rusland. In onze provincie zijn de eerste stappen gezet met warmtesystemen van HVC en de Nieuwe Meer. We moeten meer ruimte aan bieden innovatieve technieken als geothermie, aquathermie en zonthermie. Daarbij zoeken we de samenwerking met energiecoöperaties, gemeenten en woningbouwcorporaties. In een klimaatrechtvaardig Noord-Holland doet iedereen mee en profiteert iedereen van de veranderingen.

Onze speerpunten

  • Om de aarde leefbaar te houden moeten we de opwarming ervan beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius. Deze 1,5 graad is het uitgangspunt van het Noord-Hollands klimaatbeleid.
  • Noord-Holland roept de klimaatcrisis uit! Om de urgentie te benadrukken is dát de toon in de communicatie van de provincie.
  • De energietransitie kan alleen slagen als die op een eerlijke manier plaatsvindt. Duurzame energieprojecten moeten voor minstens 50% in lokale handen zijn. Zo vloeien de winsten van duurzame energie terug naar gebieden in de buurt.
  • Noord-Hollandse woningen zijn in 2030 van het aardgas af en in 2035 klimaatneutraal. Buurten waarin dit niet makkelijk kan worden aangesloten op warmtenetten. We helpen gemeenten hierbij.
  • De provinciale organisatie wordt in 2030 klimaatpositief. We compenseren de uitstoot die in andere delen van de wereld plaatsvindt om ons te voorzien van producten als elektronica, kleding, voedsel en dergelijke.
  • Een groot probleem in de energietransitie is het tekort aan arbeidskrachten. We gaan actief het gesprek aan om hier oplossingen voor te vinden.
  • Datacenters vragen veel energie. Het is niet uit te leggen dat zij worden aangesloten op het net. Er is geen plek voor nieuwe hyperscales in Noord-Holland.
  • We zijn tegen kernenergie. Er is in Noord-Holland geen ruimte voor een kerncentrale.
  • We zijn tegen houtige biomassa. We openen geen nieuwe biomassacentrales en bouwen bestaande af.