Even voorstellen

Ik ben Nicole van der Waart, ik woon mijn vriend en onze dochters in Amsterdam en werk als stedenbouwkundige aan ruimtelijke strategieën door het hele land. 

Waar staat Nicole voor?

Sinds 2019 ben ik ook Statenlid, waar ik me inzet voor de toekomst en de gezondheid van onze inwoners. Daarbij hoort ook dat we grote vervuilers aanpakken en de energietransitie blijven aanjagen. Nu. Daarom zit ik bij GroenLinks. 

Wat wil je de komende periode bereiken?

Als Statenlid zet ik me in voor een goede woonomgeving voor ieder, waarbij we de woningbouw aanjagen zonder concessies te doen op kwaliteit en groene omgevingswaarden. Ik vind dat we hierin als provincie een grote regierol moeten pakken. Ook voor de aanpak op klimaat en energie is meer nodig. De opgave is enorm en echt urgent. We kunnen niet wachten ook al hebben we te maken met veel partijen en verschillende belangen. Gelukkig zien we al veel goede initiatieven om de klimaatverandering te lijft te gaan. Juist waar de wil er is en draagvlak moeten we meteen hindernissen wegnemen, denk aan omslachtige vergunningverlening. En ook waar de opgave voor de energietransitie ingewikkelder is moeten we helpen een volgende stap te zetten. De omslag naar duurzame opwek en het versterken van het net heeft hierbij absolute prioriteit, van de grote netwerken tot de kleine particulier die meedoet in een energiecorporatie, we hebben ze allemaal nodig. 

Nevenfuncties

  • Sr. stedenbouwkundige bij PosadMaxwan

Nicole is aanspreekpunt voor de regio's Zuid-Kennemerland (Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede) en IJmond (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen)