Wie is Nicole?

Ik ben Nicole van der Waart, ik woon mijn vriend en onze dochters in Amsterdam en werk als stedenbouwkundige aan ruimtelijke strategieën door het hele land. Sinds 2019 ben ik ook Statenlid, waar ik me inzet voor de gezondheid van onze inwoners. Daarbij hoort ook dat we grote vervuilers moeten stimuleren met de transitie naar een schone industrie en de energietransitie blijven aanjagen. En we moeten de klimaatverandering aanpakken. Nu. Daarom hoor ik bij GroenLinks. 

Waar staat Nicole voor?

In deze afgelopen periode heb ik gezien wat het effect is van het vooruitschuiven van problemen. Bijvoorbeeld de stikstofcrisis. We zagen hoe groot de effecten daarvan zijn, op de natuur, op onze samenleving, op het platteland en op de bouw. Terwijl we een urgente woonopgave hebben om iedereen een passend huis te kunnen bieden. Terwijl we onze biodiversiteit en landschappen moeten beschermen. Afgelopen jaren mocht ik werken aan verandering, er zijn eerste stappen gezet, maar we moeten echt verder gaan. Met veel plezier heb ik gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor 2023-2027, en ik wil verder gaan met verandering!

Nicole is aanspreekpunt voor de regio's Zuid-Kennemerland (Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede) en IJmond (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen)