Als Statenlid in de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid zet ik me in voor beweging en ontmoeting in een gezonde leefomgeving. Daar hoort een goede bereikbaarheid bij, met behoud en versterking van landschap en natuur. We moeten dan wel de focus op de autobereikbaarheid ombuigen naar bereikbaarheid in brede zin, met volwaardige en gezonde alternatieven. We zetten in op fiets en ov, en op een verbeterde leefbaarheid. In mijn dagelijks leven als stedenbouwkundige probeer ik bij te dragen aan dezelfde doelen. Als ontwerper zie ik dat niet alles kan, maar dat er veel meer mogelijk is dan gedacht wordt.

Juist nu moeten we zorgdragen voor een goede inbedding van mobiliteitsnetwerken, ook nu we door de pandemie te maken hebben met een teruggang in ov-aanbod, bezuinigingen en een veranderde samenleving. We zien dat bereikbaarheid en ontmoeting niet vanzelfsprekend is. Nu leggen we een nieuwe basis voor de duurzame en actieve mobiliteitsketens, met (her)waardering voor alles wat onze provincie te bieden heeft. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de provincie-overstijgende verbindingen, denk aan de relatie met onze buurprovincies (per fiets/ ov/ auto en over water), maar ook de veel te grote effecten die de luchtvaart heeft op onze leefomgeving. We zien nu nog scherper het belang van een  goede gezondheid en goede bereikbaarheid, en de keuzes die hierbij gemaakt moeten worden.

Nevenfuncties

  • Stedenbouwkundige Movares Nederland B.V.

Contactpersoon

Nicole is contactpersoon voor regio Amsterdam