Digitalisering helpt de provincie een betere toekomst te realiseren. Het vereist echter een kritische blik. Niet alle ontwikkelingen komen de burger en leefbaarheid van onze provincie ten goede. Niet alle innovatie is vooruitgang. De positieve mogelijkheden van technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, zijn veelbelovend. Verantwoord gebruik van beschikbare data komt, door burgers vanuit vertrouwen te benaderen, de provincie, haar inwoners en de leefbaarheid ten goede.

Digitalisering biedt de provincie kansen om haar taakuitvoering zodanig in te richten dat zij de beste sociaaleconomische omstandigheden realiseert voor inwoners en bedrijfsleven. De juiste gegevensarchitectuur stelt ons in staat om op data-gedreven wijze de beste voorstellen te doen op het gebied van energie, water, mobiliteit en ruimtelijke vraagstukken.

De uitgangspunten zijn: digitale inclusie voor alle inwoners, een eerlijke en competitieve economie waarin data een centrale rol speelt, en een open, democratische en duurzame samenleving, waarbij digitalisering cruciaal is voor het behalen van de groene doelen.

Onze speerpunten

  • We creëren een publiek toegankelijk algoritme register waarin alle algoritmes die namens de provincie keuzes maken.
  • Bij beslissingen over mensen met behulp van geautomatiseerde besluitvorming moet er altijd sprake zijn van menselijk toezicht en motivering.
  • Bij ICT-aanbestedingen spelen de kwaliteitsnormen, privacy standaarden, opensource software en duurzaamheid een leidende rol en niet alleen de kosten. Publiek geld besteden we bij voorkeur aan Europese innovatie die voldoet aan deze kwaliteitsnormen. We willen voorkomen afhankelijk te zijn van Big Tech uit de VS. We gaan niet in zee met Chinese Tech.
  • Er is aandacht voor de toegankelijkheid van provinciewebsites. In het bijzonder streeft de provincie ernaar volledig aan de actuele overheidsstandaard te voldoen.
  • De Provincie zet zich in om de digitale vaardigheden en verantwoordelijkheden van bestuurders en medewerkers te versterken. We stimuleren gemeenten hetzelfde te doen.