Alle Noord-Hollanders moeten gezond kunnen leven en opgroeien in onze provincie. Toch lijden veel Noord-Hollanders onder een ongezonde omgeving. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat de leefomgeving, in bijvoorbeeld de IJmond, slechter is dan we dachten. We zetten gezondheid boven economische winst en kiezen we voor een gezonde leefomgeving voor alle Noord-Hollanders. We leggen de lat hoog en stellen we ambitieuze doelen.

Grote industrie, zoals Tata Steel en Cargill wordt niet langer de hand boven het hoofd gehouden. We stellen strenge eisen om de noodzakelijke normen vóór 2030 te realiseren. Als dit niet haalbaar blijkt sturen we aan op een zo snel mogelijke sluiting van de meest vervuilende fabrieken om plaats te maken voor een duurzaam alternatief.

Dit geldt ook voor de luchtvaart, in het bijzonder Schiphol. Een gezonde leefomgeving en het Schiphol zoals we het nu kennen gaan niet samen. Krimp van de luchtvaart is de enige logische oplossing voor de gezondheid van omwonenden. Voor GroenLinks heeft dit prioriteit boven het behoud van de overstapfunctie van Schiphol.

Ook ander vervoer moet minder vervuilend worden. We stimuleren een modal shift, waarbij mensen vaker de auto laten staan, maar reizen met fiets of ov. We zorgen voor meer duurzame vervoersalternatieven, veilige fietspaden, een robuust en betaalbaar ov-systeem en aanvullende bereikbaarheid waar nodig om vervoersarmoede tegen te gaan.

Onze speerpunten

  • We stellen de normen van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit als doelstelling voor de gehele provincie.
  • De meest vervuilende fabrieken van Tata Steel, de Kooks 2 fabriek en de Hoogoven 6, willen we direct sluiten. De ruimte die vrijkomt op het bedrijventerrein wordt ingezet voor groene activiteiten.
  • Alleen als de transitie naar groene staalproductie slaagt kan Tata Steel voortbestaan. We vragen hierbij om een versnelling van zichtbare resultaten. Als het in 2025 niet haalbaar blijkt om in 2030 volledig groen staal te realiseren dan is er geen plek meer voor Tata Steel in de regio IJmond.
  • We zijn per direct voor krimp van Schiphol tot een maximum van 400.000 vluchten per jaar. Daarna krimpen we verder naar een grootte die binnen de grenzen van de leefomgeving past.
  • Nachtvluchten staan we per direct niet meer toe. Voor de geluidsniveaus gedurende de dag hanteren wij de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie.
  • Lelystad Airport gaat niet open. Het biedt geen soelaas voor de overlast die Schiphol geeft en zorgt alleen maar voor meer uitstoot en overlast.
  • We versterken de omgevingsdiensten in onze provincie. Deze instanties bewaken de gezondheid van onze leefomgeving door vergunningverlening, toezicht en handhaving.