Nieuws

Zita Pels voorgedragen als lijsttrekker GroenLinks Noord-Holland

Vandaag presenteert GroenLinks Noord-Holland haar voorlopige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. De lijst is divers, vol kwaliteit en een perfecte mix van ervaring en nieuw talent. GroenLinks verwacht een forse stemmenwinst en heeft er dan ook vertrouwen in dat er vanuit deze lijst een grote en krachtige fractie gaat komen.

Lees verder

Inbreng GroenLinks Zomernota

Vandaag werd de Zomernota behandeld in de Provinciale Staten. Daarin staat  staat welke afwijkingen van de begroting het college van Gedeputeerde Staten verwacht voor het lopende begrotingsjaar. Lees hieronder de gehele bijdrage van onze financieel woordvoerder Zita Pels terug.

Lees verder

Achterhouden cruciale informatie aanleiding tot opzeggen vertrouwen in GS

Het achterhouden van relevante informatie over de verbindingsweg A8-A9, het weigeren te erkennen dat deze informatie tot andere besluitvorming had kunnen leiden en een gebrek aan reflectie op het gevoerde proces heeft ertoe geleid dat de ChristenUnie-SGP, GroenLinks en de SP vandaag het vertrouwen in Gedeputeerde Staten heeft opgezegd.

 

Lees verder

Achterhouden informatie verbindingsweg A8-A9 aanleiding spoeddebat

De Statenfracties van GroenLinks, ChristenUnie-SGP en SP nemen geen genoegen met de antwoorden van Gedeputeerde Post op de vragen die zij eerder stelden over de A8-A9. In een mail, die dankzij een WOB-verzoek boven tafel is gekomen maar niet werd gedeeld met Provinciale Staten, staat klip en klaar dat alle varianten voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 die dwars door het UNESCO Werelderfgoed gaan onacceptabel zijn. Toen die email opdook klommen GroenLinks en de ChristenUnie-SGP in de pen en eisten schriftelijk opheldering van Gedeputeerde Staten. Beide partijen en de SP zijn ontevreden over de beantwoording en hebben een spoeddebat aangevraagd. Op maandag 8 oktober vindt dat debat plaats.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over het afschaffen van de voorrangsregel voor statushouders in Castricum

De provincie oefent toezicht uit op de wettelijke taken van de gemeente. De huisvesting van vergunninghouders is een van die wettelijke taken. Het Rijk bepaalt hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten. De provincie houdt daar toezicht op. Gemeenten moeten vergunninghouders huisvesten, weigeren is niet toegestaan. Het Noordhollands Dagblad berichtte op 27 september dat de gemeente Castricum als eerste gemeente in Nederland de voorrang voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen afschaft.

Lees verder

Aanpak Markermeerdijken nog onvoldragen

Markermeer

Op maandag 24 september vergaderde de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu over de versterking van de Markermeerdijken. Het draait om een stuk dijk van 33 kilometer langs het Markermeer van Hoorn tot Durgerdam. De dijk is een provinciaal monument, met bijzondere cultuur-historisch waarden. Provinciale Staten moeten, voordat de dijkversterking van start kan gaan, eerst nog een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeven. In de commissie bleken er diverse bedenkingen. De verwachting is dat de coalitiepartijen wel akkoord zullen gaan met het afgeven van die verklaring. Op 6 november hakken Provinciale Staten de knoop door.

Lees verder