De waterschappen

In Noord-Holland zijn drie Waterschappen actief:

  1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK; alles boven het IJ incl. Texel)
  2. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (in delen van Utrecht en Zuid-Holland, Het Gooi en de regio Amsterdam)
  3. Hoogheemraadschap van Rijnland (Het Groene Hart en ZW-Noord-Holland: Zuid-Kennemerland incl. Haarlem en de Haarlemmermeer)

Er liggen de komende jaren grote opgaven voor de Waterschappen, zoals: water sturend laten zijn bij keuzes voor de inrichting van de werkgebieden, herstel van biodiversiteit, verwijderen van medicijnresten en microplastics, werken aan een klimaatneutraal waterschap en circulariteit. Dat vraagt om sterke fracties met goede kandidaten.

Stel je kandidaat!

Heb je een groen hart en belangstelling voor watervraagstukken, dan roepen we je op om je kandidaat te stellen voor het bestuur van het Waterschap in jouw woongebied. Als je zelf geen belangstelling hebt, dan kun je wellicht anderen wijzen op deze kans zich in te zetten voor water, natuur en landschap.

Op de sites van de genoemde Waterschappen vind je meer informatie over de standpunten van Water Natuurlijk, de functies en de functie-eisen voor kandidaten. Er is ook een aanmeldformulier. De aanmeldingstermijn loopt tot en met 31 augustus (Rijnland) of 4 september (AGV en HHNK).

Mocht je eerst meer willen weten of er een keer over willen praten, neem dan contact op met een van de fractieleden of bestuursleden van jouw Waterschap. Je vindt hun gegevens op de sites: