Als Provincie moeten we alles doen wat we kunnen om mensen die vluchten veilig en humaan op te vangen. Onze motie roept om te verkennen of we als Noord-Holland meer kunnen doen. Bijvoorbeeld door het openen van een nieuw aanmeldcentrum of een nieuw AZC. De provincie onderzoekt al of er provinciale gebouwen en terreinen geschikt zijn voor het opvangen van vluchtelingen.

We hebben de motie ook ingediend in reactie op een motie van Forum voor Democratie en de PVV. Deze xenofobe motie stelde dat de Provincie zich niet extra moet inspannen om vluchtelingen op te vangen, vanwege de ‘aanzuigende werking’. Dit is bewezen onzin. Mensen die vluchten kunnen niet rustig zoeken naar welk land ze willen vluchten, alsof deze mensen een vakantie boeken.

Onze motie haalde een meerderheid: 32-20 (de FvD/PVV-motie werd verworpen 11-41). En dat bewijst eens te meer dat een Statenmeerderheid voor een humaan vluchtelingenbeleid is. Dat geldt trouwens ook voor mensen die dichtbij AZC’s wonen, zo blijkt uit een recent onderzoek. Uiteindelijk zij wij, mensen die vinden dat Nederland humaan en respectvol moet omgaan met vluchtende mensen, in de meerderheid. Stop de haat!