Nieuws

Vraagtekens rond Landschapsplan Golfbaanvariant A8-A9

Al in december 2017 was duidelijk dat een landschapsplan voor de Golfbaanvariant het internationale oordeel over de aantasting van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam niet zou wijzigen. Dat concludeert de fractie van GroenLinks Noord-Holland na bestudering van documenten die afgelopen maand na een Wob-verzoek zijn gepubliceerd. Dat roept grote vragen op over het landschapsplan dat Gedeputeerde Staten (GS) op dit moment laat opstellen.

  Lees verder

  Speech Alwin Hietbrink Algemene Beschouwingen 2018

  Voorzitter,

  Voor ons ligt de laatste kaderbrief van deze bestuursperiode. Een mooi moment om kort terug te blikken en vooruit te kijken naar een nieuwe periode. In veel Noord-Hollandse gemeentes is GroenLinks na de verkiezingen van maart weer vertegenwoordigd in het bestuur, op verschillende plekken werden we zelfs de grootste partij. Alle reden dus om optimistisch te zijn over de kansen voor een groener en duurzamer Noord-Holland.

  Lees verder

  Provincie Noord-Holland is onvoldoende ‘in control’

  GroenLinks concludeert dat de provincie Noord-Holland niet voldoende is toegerust om alle plannen die er zijn tot uitvoering te brengen. In een vlammend betoog merkte onze financieel woordvoerder Zita Pels op dat het ons aan geld niet ontbreekt, maar dat er met name voor de programma`s groen en cultuur geld op de plank blijft liggen. Het realiseren van een aaneengesloten natuurnetwerk blijft bijvoorbeeld ver achter bij de politieke ambities. En bij cultuur is slechts 55 procent van de begrote middelen uitgegeven. Dit komt door subsidies die bij cultuurorganisaties terecht hadden moeten komen, maar hun weg daar naar toe niet hebben gevonden. Lees hieronder de spreektekst van onze financieel woordvoerder Zita Pels.

  Lees verder

  Noord-Holland moet lokale initiatieven voor duurzame energie meer stimuleren

  Er komen steeds meer initiatieven in Noord-Holland waarin mensen in groepsverband zelf schone energie opwekken. GroenLinks ondersteunt deze burgerinitiatieven en vindt dat ze ruimte en vertrouwen van de provincie moeten krijgen. En als het nodig is ook een zetje in goede richting, een kleine investering om hun initiatief op poten te zetten. GroenLinks Noord-Holland dient daartoe morgen een voorstel in.

  Lees verder

  Alwin blogt: provincie ligt op ramkoers met de regio. Tijd voor radicale herbezinning #A8A9

  Gedeputeerde Staten drijven met hun besluit om te kiezen voor de Golfbaanvariant als tracé voor een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 een enorme wig tussen de provincie en de regio. De andere onderzochte varianten, de Heemskerk en het Nul-plusalternatief, verdwijnen definitief van de agenda. In plaats van dat er een integraal plan voor het hele gebied wordt gemaakt gaan Gedeputeerde Staten nu alleen aan de slag met een landschapsplan (= inpassingsplan) voor de Golfbaanvariant.

  Lees verder

  Kom zaterdag 30 juni naar onze groene zomerborrel!

  De fractie van GroenLinks Noord-Holland nodigt je van harte uit voor een gezellige zomerborrel op zaterdag 30 juni! Deze keer is onze locatie en uitvalsbasis de Boerderij op IJburg, die tegenwoordig in Diemen ligt. Voorafgaand aan het daadwerkelijke geborrel presenteren we een boordvol en afwisselend programma. Vanaf 10.30 uur ben je van harte welkom en staat de koffie en thee voor je klaar. Meer info en aanmelden.