Wat betekent dit. Door de stikstofrechten op deze manier te verhandelen wordt de algehele uitstoot van stikstof niet kleiner, alleen het bedrijf dat mag uitstoten veranderd. Van agrarische bedrijven, naar een grote multinational en tevens staatsbedrijf. Dit soort bedrijven zal altijd stikstofruimte kunnen kopen van kleinere bedrijven die in het nauw zitten. Belangrijker nog, de rechten worden niet gebruikt voor het oplossen van de problemen die stikstof in Nederland creëert. GroenLinks wil dat vrijgekomen stikstofruimte hier wel voor wordt gebruikt, met name voor natuurherstel of woningbouw. Tijdens de vorige Provinciale Statenvergadering werd stikstof nog aangehaald als één van de redenen waarom natuurherstel veel langzamer gaat dan afgesproken.

Op deze manier verliest de overheid regie op de stikstofruimte, terwijl bedrijven die zelf een hoge uitstoot hebben, de ruimte krijgen om hun eigen activiteiten te kunnen blijven uitvoeren en zelfs uitbreiden. Er moeten snel regels uit Den Haag komen om de verkoop van stikstofrechten beter te regelen, zodat niet overal in Noord-Holland dit soort situaties ontstaan. De overheid moet hierbij een eerste optie tot koop hebben zodat de stikstofruimte wordt gebruikt voor het oplossen van crises die door stikstof zijn ontstaan.

Er moet snel duidelijkheid komen over de regels voor het opkopen van stikstof. Dit soort acties van Schiphol zijn alleen mogelijk omdat deze regels te lang op zich laten wachten, terwijl Noord-Holland nog steeds op slot zit. Onze vragen zetten het college aan om vaart te maken met dit proces in Den Haag. Zodat deze stikstofruimte niet naar Schiphol gaat, maar kan worden gebruikt voor natuurherstel en woningen.