Lijsttrekker Anouk Gielen: “De afgelopen periode heeft GroenLinks voor het eerst sinds jaren weer meebestuurd in Noord-Holland. We kijken met tevredenheid terug op diverse successen die we daarmee hebben geboekt. Er is meer natuur aangelegd en er zijn meer mogelijkheden voor duurzame energie. We hebben extra subsidies voor bibliotheken, podia, musea en andere culturele instellingen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Er is door de provincie een begin gemaakt met de verwerking van het slavernijverleden. De komende jaren willen wij verder met het mooier, groener en eerlijker maken van onze provincie. Daarbij hebben we ervaren en gedreven bestuurders als Rosan en Edward hard nodig. Ik ben dan ook erg blij dat zij zich allebei beschikbaar stellen als kandidaat gedeputeerde.”

“Ik ben er van overtuigd dat we in Noord Holland ook straks weer een meerderheid kunnen vormen die de grote problemen van deze tijd wil oplossen. De stikstofcrisis, de klimaatcrisis en de woningnood vragen om bestuurlijke visie en lef, maar ook om goede samenwerking”, zegt Rosan Kocken. “Met deelname in het huidige College van Gedeputeerde Staten hebben we laten zien dat we tot mooie akkoorden en gedragen oplossingen kunnen komen. Wij willen graag op deze weg door en staan opnieuw open voor samenwerking met andere partijen.”

“We hebben de afgelopen periode mooie dingen kunnen bereiken”, zegt Edward Stigter, “maar we zijn nog lang niet klaar. Ik hoop ook de komende jaren een stevige bijdrage te mogen leveren aan de opgaven waar we in Noord-Holland voor staan. Ik wil verder werken aan verandering, aan het gezonder, klimaatrobuuster en natuurinclusiever maken van onze mooie provincie.”