Op vrijdag 10 juni presenteerde zij namelijk de plannen van het kabinet om eindelijk de uitstoot van stikstof en de bijbehorende crisis aan te pakken. In haar Nationaal Programma Landelijk gebied heeft zij met behulp van een kaart voor het eerst aangegeven hoeveel de stikstofuitstoot van onder andere de landbouw omlaag moet. Het Rijk heeft per gebied zogenoemde richtinggevende stikstofdoelen en reductiepercentages vastgesteld. Die lopen op van 12% tot rond de 70%. De plannen van de minister zijn erg ingrijpend, zo lijkt het er namelijk op dat bij de Natura 2000-gebieden er binnen een straal van 1 km er vrijwel geen landbouw meer mogelijk zal zijn.

We begrijpen dat de boeren, die de afgelopen drie jaar vooral met veel onzekerheden te maken hebben gehad, boos zijn na het zien van deze plannen. Het is vooral voor hen een hele opgave en na zoveel onduidelijkheid ook geen makkelijk nieuws.

En toch zijn we als GroenLinks Noord-Holland opgelucht en blij met het programma. Wat ons betreft is dit plan noodzakelijk om de natuur te herstellen. Er is geen ruimte meer voor nog meer uitstel en onzekerheid, we zijn ondertussen namelijk ook alweer drie jaar verder sinds de uitspraak van de rechter. Zoals de minister zelf al aangeeft: niet alles kan meer overal en of het nu gaat om industrie, bouw, mobiliteit of landbouw – iedereen moet ervoor zorgen dat hun activiteiten passen binnen de draagkracht van het gebied.

Het is dan ook volledig onbegrijpelijk dat partijen als de VVD en het CDA zich zelfs nu zó hard verzetten tegen de nieuwe plannen. De afgelopen jaren hebben deze partijen keer op keer beloofd dat het wel goed zou komen, terwijl al duidelijk was dat dat niet het geval is. De oplossing die zij aanbieden, namelijk het meer investeren in innovatieve oplossingen, is overduidelijk onvoldoende. Natuur-inclusieve landbouw, vermindering van de veestapel en verandering binnen de industrie en luchtvaart zijn onvermijdelijk om deze crisis aan te pakken. Zoals Jesse Klaver ook benoemt in zijn blog: ‘het is geen fijne boodschap, maar wel eerlijk’.