Het programma 'Verder voor verandering'

Een korte duiding van het concept verkiezingsprogramma door de voorzitter van de programmacommissie Nicole van der Waart: 

"We hebben een programma opgesteld met vier kernthema's;

 1. We kiezen voor een klimaatrechtvaardig en circulair Noord-Holland, waarbij we samen met inwoners en energiecoöperaties werken aan duurzame energie waar onze inwoners van profiteren in plaats van alleen multinationals. Daarbij moet onze economie volledig circulair draaien, een economie die zich aanpast aan wat de aarde kan dragen. 
 2. We werken aan een gezond Noord-Holland, met oog voor schone lucht en water, gezond voedsel en toegankelijke voorzieningen. Schadelijke uitstoot moeten we tegengaan en we werken samen met alle boeren die willen veranderen richting een duurzame, extensieve landbouw voor  gezond voedsel.
 3. We staan voor een groen Noord-Holland, waarbij we werken aan natuurherstel en biodiversiteit. Daarbij dient elke Noord-Hollander toegang tot groen en recreatie te hebben. We willen dat groengebieden uitbreiden en natuurgebieden beter verbonden worden.
 4. We kiezen voor een sociaal Noord-Holland, waar voor iedereen een goede en betaalbare woning is, waar initiatieven voor een gezondere, duurzamere, socialere samenleving worden versterkt en waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten. We bestrijden alle vormen van ongelijkheid.

Amendementen indienen

Met de presentatie van het conceptprogramma is ook de periode geopend waarop leden amendementen kunnen indienen op het conceptprogramma. De programmapunten bij elk hoofdstuk kunnen geamendeerd worden. De inleiding aan het begin en de introducties per hoofdstuk niet.

De volgende zaken zijn belangrijk bij het indienen van amendementen.

 • Je kunt alleen amendementen indienen op het verkiezingsprogramma als je lid bent van GroenLinks en in Noord-Holland woonachtig bent
 • Je dient je amendement via onderstaand format. Alleen amendementen die zijn opgesteld in dit format worden in overweging genomen.
 • Je kan amendementen op het conceptprogramma indienen tot 2 november (23:59). Alleen amendementen die binnen deze termijn zijn ontvangen worden in overweging genomen.
 • Voor het indienen van een amendement zijn minstens acht ondertekenaars nodig (dus jijzelf plus zeven). Alle ondertekenaars dienen ook lid te zijn van GroenLinks en in Noord-Holland te wonen. Zonder deze ondertekenaars wordt het amendement niet in overweging genomen.
 • Amendementen dien je in door deze te mailen naar groenlinks@noord-holland.nlmet onderwerp 'amendement verkiezingsprogramma'. 

Proces opstellen, beoordelen en stemmen amendementen

De programmacommissie doet haar best om het proces om tot amendementen te komen te faciliteren. Ook voorziet de programmacommissie alle ingekomen amendementen van een advies voorafgaand erover gestemd wordt op de Provinciale Ledenvergadering. Hiervoor zijn de volgende momenten belangrijk.

 1. 30 oktober - amendementendag: Indieners van vergelijkbare amendementen kunnen amendementen op deze middag samenvoegen of n.a.v. opmerkingen van de programmacommissie wijzigen. Hier kun je je aanmelden voor de amendementendag.
 2. 2 november - deadline voor het indienen van amendementen: Op deze datum (ook hierboven genoemd) zijn alle amendementen binnen.
 3. 11 november - publicatie pre-adviezenOp deze datum ontvang je het advies van de programmacommissie op je amendementen. Deze pre-adviezen worden meegestuurd met de stukken voor de Provinciale Ledenvergadering.

Het bestuur van GroenLinks Noord-Holland bedankt de programmacommissie voor het harde werk aan het programma. Het is een mooi programma geworden waarmee wij, na eventuele wijzigingen door de leden, met vertrouwen de verkiezingen in gaan.