Sinds 2014 had de Provincie Noord-Holland extra, bovenwettelijke, regels voor windmolens. Dat zijn extra regels boven op de nationale regels voor windenergie. Door deze regels was het in Noord-Holland vrijwel onmogelijk om windmolens te bouwen. Windmolens moesten met zes op een rij, voor elke nieuwe windmolen moesten twee oude windmolens worden opgekocht en de molens moesten tenminste zeshonderd meter van gebouwen staan.

Al in 2019 spraken we in het coalitieakkoord af om daarmee te stoppen en voortaan gewoon dezelfde regels te hanteren als andere provincies. Nu is het eindelijk zover en verankeren we die afspraak in beleid! GroenLinks Noord-Holland is daar enorm trots op. We nemen de verantwoordelijkheid om serieus te onderzoeken waar in onze prachtige provincie ruimte is voor meer windenergie. Dat doen we altijd met inachtneming van omwonenden en de natuur. En dat is nodig, want we staan voor een enorme opgave om onze provincie te verduurzamen en de klimaatcrisis te lijf te gaan. Deze stap helpt daar ontzettend bij.