Zwerfafval is slecht voor natuur, dier en mens. In recreatie- en natuurgebieden is de hoeveelheid (plastic) zwerfafval zorgwekkend en leidt het tot vervuiling van natuur en bodem. Zwerfafval vergaat vaak pas na enkele decennia en in de tussentijd eten dieren het op of raken er in verstrikt en sterven. GroenLinks Noord-Holland vroeg al vorige periode meer aandacht voor zwerfvuil in de provincie.

Er wordt gefocust op 35 zogenaamde ‘hotspots’. Op deze hotspots zal zwerfafval voortaan vóór het maaien uit de berm opgeruimd worden. Dit is belangrijk om te voorkomen door de maaimachine in kleine stukjes versnipperd en zo makkelijk in de omgeving terecht komt waar het schadelijk kan zijn voor dieren en natuur. Ook is het bermmaaisel door verwijderen van afval schoner en beter herbruikbaar.

Ook komen er 35 blikvangers en reclameborden  langs zogenaamde ‘snoeproutes’. Dit zijn routes die intensief gebruikt worden door scholieren en toeristen. Hierdoor ligt er veel zwerfvuil langs deze routes. De blikvangers en reclameborden hebben een preventieve functie. Ze moeten zorgen voor een gedragsverandering.  

De pilot kost 250.000 euro en loopt tot eind 2023. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden door Provinciale Staten. In de evaluatie wordt ook het effect van de landelijke ontwikkelingen rondom het statiegeld op petflesjes en blikjes meegenomen. Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat per 1 juli van dit jaar statiegeld van 15 cent is voor petflesjes. Uit onderzoek blijkt dat met deze maatregel 70 tot 90 procent van de blikjes en flesjes zal worden ingeleverd. Per 1 januari 2023 komt er ook 15 eurocent statiegeld op blikjes frisdrank, water of bier.