Uit de tussentijdse resultaten van het gezondheidsonderzoek in de IJmond blijkt dat de luchtkwaliteit vaker matig tot onvoldoende is in dit gebied en dat bewoners vaker met acute gezondheidsklachten bij de huisarts terecht komen dan bijvoorbeeld in andere industriegebieden. Hoewel het  RIVM in haar rapport vermeldt dat dit onderzoek geen antwoord geeft op de vraag wat de oorzaak is van de gezondheidsklachten, is het voor de omwonden en voor GroenLinks wel duidelijk. Tata Steel vormt namelijk de onderscheidende factor van dit gebied ten opzichte van andere industriegebieden. Gedeputeerde Staten bevestigen dit ook in de reactie op het onderzoek. 

De resultaten van het onderzoek hebben ook mij diep geraakt. Niet alleen als statenlid schrik ik hier van, maar ook als voormalig IJmonder komt dit nieuws hard aan. De zorgen van de bewoners over hun gezondheid en die van hun familie en vrienden herken ik, maar nog belangrijker, deze deel ik met hen. Een groot deel van mijn familie woont namelijk nog in Beverwijk en Heemskerk, een deel van hen werkt zelfs voor het bedrijf. Bij het lezen van de berichten zijn zij de eersten aan wie ik denk en over wie ik mij zorgen maak.

De afgelopen twee jaar heb ik ontzettend veel verhalen gehoord van bezorgde burgers. Elke vergadering waarin wij Tata Steel hebben behandeld, hebben zij keer op keer hun zorgen met ons gedeeld. Dit onderzoek bevestigt deze zorgen over hun gezondheid en ik kan me goed voorstellen hoe pijnlijk dit nieuws voor hen zal zijn. Tussen hen waren ook ouders, die zich eerst zorgen maakten over de grafietregens en de zwarte aanslag op de speelplaatsen. Daarna kwam het nieuws over longkanker en nu blijkt dat het om veel gezondheidsklachten gaat. IJmonders hebben te maken met de constante stress van zorgen over hun gezondheid.

Voor GroenLinks is het al jaren duidelijk dat Tata Steel verantwoordelijkheid moet nemen voor gevolgen die haar aanwezigheid heeft op de omgeving. Met de komst van dit rapport kan er geen twijfel meer bestaan over de invloed van het bedrijf op de gezondheid van omwonenden. Het bedrijf zal actie moeten nemen om de luchtvervuiling die het veroorzaakt aanzienlijk te verminderen en dat begint met de aangekondigde investering van 300 miljoen. Wij verwachten dat Tata Steel deze plannen zo snel mogelijk concretiseert en realiseert.

Deze onderzoeken laten ook zien dat de gezonde leefomgeving in de IJmond niet alleen een zaak is van de gemeenten en de provincie, maar dat het kabinet ook echt niet langer weg kan kijken. Er moet meer en strengere regelgeving komen vanuit het Rijk, zodat we als Provincie harder kunnen optreden. Hier zullen we ons vanuit GroenLinks de komende tijd dan ook hard voor inzetten op provinciaal niveau, maar ook op landelijk niveau.  

Daarnaast zal de Provincie meer moeten doen om haar burgers te voorzien van een gezonde leefomgeving: als het aan GroenLinks ligt worden alle instrumenten die we hebben zo stevig mogelijk ingezet in de strijd voor een gezonde omgeving voor de inwoners van IJmond.