Aanleiding was de evaluatie van het Waddenfonds waarmee de drie provincies projecten financieren die juist de natuur in en rond de Waddenzee moeten verbeteren.  Met name de vergunningen voor het winnen van zout en aardgas onder de Waddenzee zijn de provincies een doorn in het oog. Maar ook het lozen van afvalwater door een nog te bouwen booreiland boven Schiermonnikoog vinden Fryslân, Groningen en Noord Holland onacceptabel. In Fryslân en Noord-Holland werd ook het slecht gekozen tracé door Schiermonnikoog voor kabels van windparken op zee genoemd.

Motie ingediend bij evaluatie Waddenfonds

In het evaluatierapport over het Waddenfonds ‘Koers houden in een zee van mogelijkheden’ merken de waddenprovincies dat het hen niet lukt op hoofddoel 2: ’het verminderen en wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee’ genoeg resultaat te boeken. Jochem Knol (Statenlid van GrienLinks Fryslân): “We vinden het tegenstrijdig dat aan de ene kant vergunningen door het Rijk voor ‘externe bedreigingen’ worden verstrekt en de provincies aan de andere kant via het Waddenfonds proberen die bedreigingen te verminderen. Conclusie: het Rijk moet stoppen met het verstrekken van die vergunningen. Daartoe roept deze motie op.” Nadja Siersema (Statenlid GroenLinks Groningen): “Het feit dat deze motie in alle drie de provincies door de volksvertegenwoordigers in meerderheid is aangenomen zegt heel veel. Hier moet het Ministerie en de Tweede Kamer toch echt wat mee”.

Herstel en behoud van natuur in Waddenzee

Het Waddenfonds is in 2006 ingesteld om de Tweede Kamer uit een impasse te helpen over het al dan niet toestaan van gaswinning in de Waddenzee. Tegelijkertijd werd  in het rapport Meijer ‘achterstallig onderhoud’ van de natuur in de Waddenzee vastgesteld.  Het Waddenfonds moest de teruggelopen natuurkwaliteiten in de Waddenzee goedmaken ter compensatie van het boren naar gas. Via het Waddenfonds wordt geprobeerd de druk op het gebied te verminderen, zoals al gebeurt met bijvoorbeeld het uitkopen van een deel van de garnalenvissers. Rien Cardol (Statenlid GroenLinks Noord-Holland): “De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat we moeten koesteren. Juist de mensen in de Waddenprovincies weten dat. Het provinciaal bestuur van Noord-Holland staat voor die doelstelling en juist daarom vragen we het Rijk nogmaals expliciet om dat ook te doen.”