GroenLinks maakt zich zorgen over de achterstanden in de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Door de huidige oplopende achterstanden blijven statushouders noodgedwongen lang in het asielzoekerscentrum. Zowel voor de nieuwkomers als voor de overige bewoners van Noord-Hollandse gemeenten is het van belang dat de inburgering zo snel mogelijk van start kan gaan. Een woning vormt daarin een essentiële eerste stap.

Het probleem speelt niet voor het eerst, maar dit jaar is de gemeentelijke taakstelling hoger en lopen de achterstanden ook verder op. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid heeft op 29 maart weliswaar de eerder verhoging van opgave voor de tweede helft van 2021 enigszins verlaagd naar in totaal 11.000. Dit lost het probleem voor woningbehoevende statushouders echter niet op – en bovendien zal ook deze verlaagde opgave voor de gemeenten een zware opgave zijn die niet zonder meer gehaald wordt.

GroenLinks Noord-Holland vraagt daarom met deze motie om extra inspanningen en wil dat er naar instrumenten wordt gezocht. De motie werd mede-ingediend door PvdD, Denk, CU, PvdA en SP en werd aangenomen met brede steun voor het voorstel.