Mobiliteit is naast de energietransitie, de klimaataanpak en wonen een grote opgave voor Noord-Holland. Als we ons op dezelfde manier blijven verplaatsen als we nu doen, dan slibt Noord-Holland helemaal dicht. Daarom pleit GroenLinks al jaren voor het intensiveren en verrailen van het openbaar vervoer. Alleen op deze manier wordt het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

De laatste maanden zijn er belangrijke stappen gezet voor de ZaanIJ-corridor. Uit een probleemanalyse blijkt dat het huidige HOV (hoogwaardig openbaar vervoer)-systeem het aantal reizigers niet meer aankan. Actie ondernemen is noodzakelijk. Dankzij GroenLinks is dit probleem op de politieke agenda gekomen en is het opgenomen in het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken.

Voordat we dieper op de ZaanIJ-corridor ingaan, eerst wat achtergrondinformatie. De ZaanIJ-corridor beslaat het HOV-systeem tussen de gemeente Amsterdam en Zaanstad. Dit systeem bestaat uit R-netbussen die rijden tussen de Zaanstad naar Amsterdam-Noord en/of station Amsterdam Centraal. Voor de inwoners van Zaandam-Oost is dit de snelste manier om Amsterdam te bereiken. De afgelopen jaren, maar ook de komende jaren worden er enorm veel woningen in deze corridor gebouwd. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven reizen is intensivering van het HOV-systeem nodig. De probleemanalyse die de afgelopen maanden is gedaan bevestigt deze noodzaak.

De grote vraag is: wat voor vervoersmodaliteit moet er komen? Als het aan GroenLinks ligt moet dit een metroverbinding worden die aansluit op de Noord-Zuidlijn. Door een robuust HOV-systeem te ontwikkelen, houden we de ZaanIJ-corridor bereikbaar en kunnen de extra woningen worden gebouwd. Het kan zelfs leiden tot nog meer woningen dan er nu gepland staan. Dit moet uiteraard wel op een verantwoordelijke manier gebeuren.

Een metro is niet zomaar aangelegd en dit kan vele jaren duren. Tot die tijd moet er geïnvesteerd worden in de bestaande R-netbuslijnen. Deze investeringen mogen de metro uiteraard niet in de weg zitten.

De komende periode doet de provincie, in samenwerking met de Vervoerregio verder onderzoek naar de nieuwe vervoersmodaliteit voor de ZaanIJ-corridor. Uiterlijk maart 2023 liggen er afspraken  tussen de Provincie, het Rijk en de regio over de aanpak van de ZaanIJ-corridor. Met goede wil is het ook al mogelijk dat er dan een uitgewerkt plan ligt. De komende tijd moeten we alles op alles zetten om in 2030 met een metro te reizen tussen Amsterdam en Zaanstad.