Energiepuzzel

En dat is best een hele puzzel. Noord-Holland is een dichtbevolkte provincie met bovendien veel bijzondere natuur die we moeten koesteren. Deze zoekgebieden zijn het beginpunt van een zoektocht en zullen waarschijnlijk nog wel veranderen: Op sommige plekken zullen zoekgebieden afvallen, waar er op andere plekken zoekgebieden bij zullen komen. Uitgangspunt blijft voor ons: Zo dicht mogelijk bij de afgesproken 6,9 terrawattuur duurzaam opgewekte energie in 2030 blijven.

Gelijktrekken met nationale regels

Er zijn veel zorgen over de te plaatsen windmolens, bijvoorbeeld in Amsterdam, maar ook op andere plekken in onze provincie. We snappen goed dat een eventuele verandering in de leefomgeving zorgen oproept bij omwonenden. Een belangrijke wijziging in de nieuwe versie van de Omgevingsverordening is dat het verbod om binnen 600 meter van bewoning windmolens te plaatsen verdwijnt. Hierdoor wordt Noord-Holland in dit opzicht gelijk aan de andere provincies, waar dit verbod nooit heeft bestaan. De landelijke normen meten geluid op de gevel en zijn een combinatie van rijden, vliegen, industrie en energieproductie. Geluidshinder is immers niet nieuw: snelwegen en de luchtvaart zorgen daar al veel langer voor.

Samen voor een duurzame toekomst

Het betekent niet dat alle windmolens overal neergezet gaan worden. Het betekent dat we per plek gaan kijken wat landelijke normen toestaan. Tegelijk willen we ook benadrukken dat we er vanuit klimaatoogpunt niet aan ontkomen om meer duurzame energie op te gaan wekken. De energietranistie zal een grote verandering betekenen voor de provincie. Daar kunnen we maar beter eerlijk en open over zijn, zodat we de discussie goed met elkaar kunnen voeren.

Die transitie kunnen we alleen samen, met elkaar, dus blijven we het gesprek aan gaan. We moeten niet uit het oog verliezen dat we nog maar aan het begin van dit proces staan en dat het dus nog lang niet zeker is waar we windmolens gaan plaatsen en er voor inwoners nog ruim kans om mee te denken in dit proces. GroenLinks maakt zich er hard voor dat participatie en inspraak zorgvuldig en volgens de juiste procedures en met zo veel mogelijk verschillende soorten mensen plaatsvindt. Bovendien moeten bewoners en de buurt wat GroenLinks betreft kunnen meedelen in de winsten van duurzame energieprojecten. Bijvoorbeeld via een omgevingsfonds, waarvan het buurthuis kan worden opgeknapt. Als er locaties zijn aangewezen waar windmolens zouden kunnen komen, moet de partij die op die plek daadwerkelijk windmolens wil gaan bouwen, ook een participatieproces doorlopen met de omwonenden.

Brede verduurzaming

Vanuit Provinciale Staten proberen we de energieopgave in te vullen met de minste hinder voor natuur, dier en mens. Daarbij moeten we onze ambitie niet uit het oog verliezen en tegelijkertijd aandacht houden voor leefbaarheid, natuur, landschap en draagvlak. Er moeten moeilijke keuzes worden gemaakt in de noodzakelijke energietransitie en GroenLinks zet alles op alles om de best mogelijke keuze te maken voor de hele provincie, voor het behalen van de energiedoelstelling op de beste manier. Die transitie zal niet ineens af zijn als we windmolens hebben neergezet, het is een proces waarin we telkens oplossingen zullen moeten vinden die efficiënter, duurzamer en gezonder moeten zijn. En waar we ook stevig een vinger aan de pols moeten houden wat betreft de impact op mensen. En waar de gevolgen van vliegen, autorijden, industrie en energieproductie de afgelopen decennia alleen maar negatiever zijn geworden, hopen we zo op termijn in samenhang met bredere verduurzaming een positieve ontwikkeling te gaan zien.

De Regionale Energiestrategie wordt 3 juni en 10 juni besproken in de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

windmolens

Meer weten?

Praat mee

Stuur een mailtje aan Statenlid Anouk