GroenLinks zet zich in voor zulke gebiedjes, lokaal via de fractie in de gemeente Purmerend en regionaal in de fractie van de provincie. Natuur verdient onze bescherming, zelfs en misschien wel juist, als het op plekken voorkomt waar we het niet gepland hadden.

We willen dat het Beusebos behouden blijft.  

 

De provincie Noord-Holland heeft in de Omgevingsverordening in oktober 2020 uitgesproken dat het Beusebos in landelijk gebied ligt. Dat betekent, zeker in de regio rondom Amsterdam, dat daar alleen gebouwd kan worden als de plannen echt passen in zo’n gebied en goed rekening houden met de kwaliteiten die dat gebied heeft. Een grootschalig en hoog hotel hoort daar wat GroenLinks betreft niet bij. We staan ervoor open dat er misschien kleinschalige duurzame initiatieven mogelijk zijn die zo aangelegd kunnen worden dat ze echt passen binnen de omgeving van het Beusebos. Maar we willen echt terughoudend zijn met het toestaan van bouwen in het landelijk gebied van deze regio. Natuur en landschap zijn daar kwetsbare waarden.

We zijn blij dat Noord-Holland niet meegaat met de plannen van de gemeente Purmerend om het Beusebos en omgeving toch als stedelijk gebied te bestempelen. Daardoor beschermen we het Beusebos en steunen we de mensen die zich inzetten voor behoud van het bos. En we willen ook voorkomen dat voor andere landelijke gebieden opnieuw een discussie ontstaat of er misschien toch gebouwd zou kunnen worden.

GroenLinks heeft zich ervoor ingezet dat we duidelijke regels hebben gehanteerd bij het bepalen van landelijk gebied en bijzonder provinciaal landschap in de Omgevingsverordening van de provincie. Dat geeft houvast aan gemeentes over waar er gebouwd kan worden en waar niet en zorgt ervoor dat we geen verrommeling van het landschap krijgen.