Doorgaan met fossiele investeringen is niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook voor de pensioenen van de werknemers. Energie uit hernieuwbare bronnen zullen fossiele brandstoffen vervangen als motor van de duurzame economie, waardoor investeringen fossiele projecten in waarde zullen dalen. 

Om zowel klimaat als medewerkers te beschermen hebben een groot aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Den Haag, al gehoor gegeven aan de oproep van de Stichting Fossielvrij aan ABP om hun investeringen in de fossiele industrie te stoppen. GroenLinks en PvdD hebben het Provinciebestuur van Noord-Holland gevraagd zich ook aan te sluiten. Juist nu belangrijk omdat het ABP komend jaar het nieuwe beleggingsbeleid vaststelt. Tot nu toe houdt ABP voorstellen af om het beleid van fossiele investeringen in lijn met het Klimaatakkoord te brengen, terwijl de meerderheid van hun pensioendeelnemers dit wel wil.

Op aandringen van GroenLinks en PvdD gaat het College van Noord Holland, als werkgever, een open brief aan ABP sturen met de vraag zich terug te trekken uit fossiele investeringen. Om deze brief meer kracht bij te zetten zal onze gedeputeerde Zita Pels ook met andere provincies en werkgevers bij de overheid in overleg gaan bij het opstellen van deze brief.

lees meer op de site van Stichting Fossiel Vrij