Volgend jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen. In het verkiezingsprogramma laten we zien hoe we de afgelopen vier jaar Noord-Holland als grootste coalitiepartij groener, duurzamer en socialer hebben gemaakt. We zijn er nog niet; Wij willen verder voor verandering!

Hoofdstuk 1: Klimaatrechtvaardig en circulair

We kiezen voor een klimaatrechtvaardig en circulair Noord-Holland, waarbij we samen met inwoners en energiecoöperaties werken aan duurzame energie waar onze inwoners van profiteren in plaats van alleen multinationals. Daarbij moet onze economie volledig circulair draaien, een economie die zich aanpast aan wat de aarde kan dragen.

Wat gaan we doen?

 • Klimaat komt voorop bij het maken van beleid. We houden hierbij aan dat de aarde niet meer dan 1,5 graad mag opwarmen.
 • We wekken meer duurzame energie op en we zorgen dat iedereen mee kan profiteren van de energietransitie.
 • We helpen gemeenten om hun wijken van het gas te laten halen en helpen bewoners met het isoleren van hun huizen.

 

Windmolen
Voedselbos

Hoofdstuk 2: Gezond Leven

We werken aan een gezond Noord-Holland, met oog voor schone lucht en water, gezond voedsel en toegankelijke voorzieningen. Schadelijke uitstoot moeten we tegengaan en we werken samen met alle boeren die willen veranderen richting een duurzame, extensieve landbouw voor  gezond voedsel.

Wat gaan we doen?

 • We helpen boeren met met een omslag naar duurzame en natuurvriendelijke landbouw en houden vast aan de doelen voor het verminderen van stikstof.
 • We leggen grote vervuilers als Tata Steel en Schiphol aan banden. De gezondheid van Noord-Hollanders komt boven de winst van deze bedrijven.
 • We zorgen voor toegankelijk vervoer voor iedereen. Zodat mensen elkaar kunnen blijven zien en zich kunnen ontwikkelen. We stimuleren duurzaam vervoer, met aandacht voor verkeersveiligheid, en ruimte voor openbaar vervoer en fiets.

 

Hoofdstuk 3: Groene ontwikkeling

We staan voor een groen Noord-Holland, waarbij we werken aan natuurherstel en biodiversiteit. Daarbij dient elke Noord-Hollander toegang tot groen en recreatie te hebben. We willen dat groengebieden uitbreiden en natuurgebieden beter verbonden worden

Wat gaan we doen?

 • We beschermen het landschap en bouwen zoveel mogelijk huizen in al bestaand steden en dorpen.
 • We breiden Noord-Hollandse natuurgebieden uit, met een goede balans tussen natuurwaarden en recreatie. We zorgen dat het netwerk van Noord-Hollandse natuurgebieden in 2027 is voltooid.
 • We verhogen de waterkwaliteit en beschermen daarmee het IJsselmeer, onze grootste drinkwaterbron. Dit doen we bijvoorbeeld door mest- en gifgebruik in de landbouw te verminderen en grootverbruikers van grondwater te belasten.

 

Voedselbos
Gelijkwaardigheid

Hoofdstuk 4: Samen leven in een sociale provincie

We kiezen voor een sociaal Noord-Holland, waar voor iedereen een goede en betaalbare woning is, waar initiatieven voor een gezondere, duurzamere, socialere samenleving worden versterkt en waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten. We bestrijden alle vormen van ongelijkheid.

Wat gaan we doen?

 • We blazen volkshuisvesting nieuw leven in. We stellen een maximale huurprijs in en gaan voor een percentage van tenminste 40% sociale woningen bij nieuwbouw.
 • We stimuleren cultuur, sport en voorzieningen, met extra aandacht voor het landelijk gebied. 
 • We zorgen dat iedereen in Noord-Holland zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd.