Voor GroenLinks heeft een snelle energietransitie topprioriteit. Daarbij willen we dat de lusten en lasten van de omwenteling naar schone energie eerlijk worden verdeeld. Daarom wil GroenLinks dat de provincie een Eerlijk Energieakkoord sluit met alle betrokken partijen. Hierin komen afspraken over het indammen van onze energiebehoefte, het opwekken van de energie die we echt nodig hebben uit duurzame bronnen, én dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De mogelijkheid voor burgers om mee te doen, en oplossingen waarvoor lokaal voldoende enthousiasme bestaat, krijgen extra ruimte.  Een groot deel van ons klimaatprobleem wordt veroorzaakt door de industrie. De toekomst vraagt om innovatie. Wat eerder als afval werd beschouwd, moet beter worden benut. Of het nu om restwarmte van Tata Steel gaat, of waardevolle stoffen als fosfaat en kalium in ons riool, op allerlei terreinen kunnen en moeten kringlopen gesloten worden. Ook op dat vlak moet Noord-Holland een koppositie nastreven. Want zo gaan we een bestendige toekomst tegemoet én zo creëren we nog meer groene werkgelegenheid.

.