Jan Smit/dierenfotograaf
Jan Smit/dierenfotograaf

Voorstel om schuilstallen mogelijk te maken in de herkansing

Als het aan GroenLinks ligt gaat de provincie schuilstallen mogelijk maken in nadere regels bij de provinciale verordening. De fractie brengt daartoe op maandag 12 februari een voorstel in stemming.

Noord-Holland kent een verbod op schuilstallen in het buitengebied. GroenLinks zet zich al jaren in om dat verbod van tafel te krijgen. Wij vinden dat dieren als paarden, ezels en schapen recht hebben op beschutting bij gure wind, hagel en hoosbuien of bij felle zon in de zomermaanden. In 2016 deed GroenLinks een vergeefse poging om schuilstallen - onder voorwaarden - toe te staan. Dat bleek tegen de zin van het provinciebestuur. Onder meer omdat ‘schuilstallen geen economisch belang dienen’ en zouden zorgen voor ‘verrommeling van het landschap’.

Zita Pels, woordvoerder Dierenwelzijn van GroenLinks Noord-Holland, wijst die bezwaren van de hand. ‘Het is juist de provincie die er rommeltje van maakt. Terwijl aanvragen van hobbyboeren voor kleine schuilstallen meestal worden afgewezen werd onlangs een paardenhouder, die twee illegale stallen had neergezet, beloond met een vergunning voor grotere (vervangende) nieuwbouw. Beleid van gemeentes ontbreekt of verschilt sterk. Er is geen touw meer aan vast te knopen. Het riekt naar chaos en willekeur. En de dieren die in onze provincie niet kunnen schuilen zijn daar de dupe van. Noord-Holland is hard toe aan duidelijke regels rondom schuilstallen.’

Pels: ‘Door schuilstallen onder voorwaarden toe te staan, door o.m. eisen te stellen aan de omvang, het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen en de landschappelijke inpassing, beschermen we het mooie Noord-Hollandse landschap en zorgen we er tegelijkertijd voor dat eigenaren hun dieren kunnen beschermen tegen extreme weersomstandigheden.’