‘Ontzet en verbijsterd’. Dat was de reactie van Zita Pels, woordvoerder dierenwelzijn van GroenLinks Noord-Holland, na het lezen van de negatieve reactie op haar voorstel om schuilstallen voor weidedieren mogelijk te maken. Gedeputeerde Staten (GS) heeft het voorstel bestudeerd en adviseert Provinciale Staten van Noord-Holland om geen uitvoering aan ons voorstel te geven. Onder meer omdat ‘schuilstallen geen economisch belang dienen’ en het zou zorgen voor ‘verommelling van het landschap’.

In de wet Dieren is vastgelegd dat elk dier recht heeft op bescherming tegen slechte weersomstandigheden. Echter; de provincie Noord-Holland houdt tot op heden de bouw van schuilstallen voor dieren als paarden, ezels en schapen tegen. GroenLinks in Noord-Holland wil af van dit verbod en diende daarvoor een initiatiefvoorstel in. 

Zita Pels over de afwijzende reactie: '

Dat het dierenwelzijn niet gediend is met het verbod op schuilstallen, wijst GS terzijde. En voor wat betreft de verrommeling van het landschap kan je stellen dat de huidige regels juist contraproductief werken. In ons voorstel tonen we aan dat, door eisen te stellen aan gebruik van natuurlijke bouwmaterialen en maximale afmetingen, schuilstallen prima inpasbaar zijn in ons mooie Noord-Hollandse landschap. Wij gaan ons uiterste best doen om een meerderheid te verwerven die, net als GroenLinks vindt, dat het verbod van tafel moet.’ 

13 juni: mogelijkheid tot inspreken over verbod op schuilstallen
Op maandag 13 juni buigt de commissie Ruimte, Wonen en Water (RWW) zich over de schuilstallen. Verschillende commissieleden van de politieke partijen geven hun mening over ons voorstel en gaan in op de reactie van Gedeputeerde Staten. Ook reageren de politieke partijen op elkaars voorlopige standpunt. Voorafgaand aan deze vergadering kan iedereen komen inspreken. Je kan bijvoorbeeld de commissieleden waarom je al dan niet vindt dat dit verbod van tafel moet.

Aanmelden voor inspreken
De vergadering begint om 18.15 uur en vindt plaats in het provinciehuis aan Dreef 3 te Haarlem. Aanmelden voor inspreken is noodzakelijk en kan tot een dag van tevoren via statengriffie@noord-holland.nl.  Na je bijdrage hebben de commissieleden de gelegenheid om u vragen te stellen. Er wordt in deze vergadering nog niet over het voorstel gestemd.