Meerderheid commissie tegen snelweg door Unesco Werelderfgoed

Gisteravond sprak de commissie Mobiliteit van de Provinciale Staten van Noord-Holland op verzoek van GroenLinks over de verbindingsweg A8-A9 en de brief van ICOMOS over de impact van deze weg op de Stelling van Amsterdam. Het debat terugkijken kan hier. De commissie was in ruime meerderheid tegen het aantasten van de Stelling van Amsterdam en daarmee tegen de Golfbaanvariant en de Heemskerkvariant! 

Het is nu aan Gedeputeerde Staten om een keuze te maken over de voorkeursvariant waarna Provinciale Staten als geheel hierover zal spreken en stemmen. 

Voorafgaand aan het debat spraken veel omwonenden zich tegen de plannen uit en vond er een luidruchtig protest plaats. Van Berkum ontving ruim 160 e-mails van inwoners die zich ernstige maken over de plannen. Hieronder zijn reactie: 

"Zoals u wellicht weet heb ik namens GroenLinks mij steeds uitgesproken tegen de voorgenomen plannen van de Stuurgroep A8-A9. Dat zal ik natuurlijk blijven doen. Mijn grootste bezwaar is dat een nieuwe snelweg door de Broekpolder, Stelling van Amsterdam, dit unieke cultuur-historische landschap blijvend en onherstelbaar zal beschadigen. Dat UNESCO bij monde van ICOMOS dit zelfde beeld schetst sterkt mij.

Daar komt bij dat deze plannen alleen lijken te zijn geschreven op doorstroming en amper rekening lijken te houden met leefbaarheid. Het kan niet zo zijn dat we voor mogelijk zelfs €500 miljoen een snelweg aanleggen die voor veel extra verkeersoverlast zal zorgen in uw omgeving en in Zaanstad, het open landschap van de Stelling zal vernietigen en amper bij zal dragen aan de verbetering van de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft.

Ik ben hoopvol dat we, met uw steun, een snelweg door het open landschap kunnen voorkomen."