GroenLinks heeft vragen gesteld over het unanieme besluit van de Stuurgroep A8-A9 (provincie, gemeenten, verkeersregio en Rijkswaterstaat) om toch geen  tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie verbinding A8 - A9.

Een meerderheid in Provinciale Staten had de Gedeputeerde juist  uitdrukkelijk verzocht deze tunnel toe te voegen aan drie eerder geselecteerde varianten voor de verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Gedeputeerde Post deed daarop de toezegging aan  de Staten dat zij zich in de Stuurgroep zou inzetten voor het onderzoeken van de tunnelvariant. Dat de stuurgroep, waarin de provincie stemrecht heeft, nu unaniem heeft besloten de tunnel niet te onderzoeken, roept veel vragen op over haar rol in dit besluit. De GroenLinks-fractie kan er geen genoegen mee nemen dat Gedeputeerde Post Provinciale Staten buiten spel zet en vraagt om opheldering.

Statenlid Servaz van Berkum:

“Door haar toezegging aan de Staten heeft Gedeputeerde Post weten te voorkomen dat de Staten de tunnelvariant per motie zou afdwingen. Ik ben zeer ontstemd over het besluit en over haar kennelijke instemming hiermee binnen de Stuurgroep. Het is nu aan Gedeputeerde Post om de indruk weg te nemen dat ze de Staten niet willens en wetens op het verkeerde been heeft gezet.”

GroenLinks vindt ook dat er een betere verbinding tussen de A8 en de A9 nodig is, maar wijst de huidige drie voorkeursvarianten af. Twee daarvan lopen namelijk dwars door de polder en de Stelling van Amsterdam - UNESCO Werelderfgoedgebied -  naar de A9. De derde loopt via het huidige tracé van de Provinciale weg (N8/N203) op palen, een verhoogde snelweg dus, door het woongebied van Krommenie en Assendelft. Van Berkum: “GroenLinks wil de overlast oplossen, niet verergeren of verplaatsen. De drie nu te onderzoeken varianten komen hier niet aan tegemoet, terwijl een tunnel het probleem had kunnen oplossen. Daarom zullen wij ons blijven verzetten."meer informatie