GroenLinks kraakt keuze Gedeputeerde Staten voor niet onderzoeken tunnelvariant A8-A9

Op maandag 10 april vond er op initiatief van GroenLinks een spoeddebat plaats over de nieuwe verbindingsweg tussen de A8-A9. Centraal stond de vraag of Gedeputeerde Post haar toezegging was nagekomen om haar uiterste best te doen om een tunnel onder Krommenie en Assendelft als variant in de Milieu Effect Rapportage (MER) te laten onderzoeken. GroenLinks Statenlid Servaz van Berkum had om bespreking gevraagd nadat Gedeputeerde Staten (GS) hadden besloten deze tunnel, ondanks eerdere toezegging, niet te onderzoeken.

Gedeputeerde Staten hadden dit besloten nadat de Stuurgroep (een samenwerkingsoverleg tussen wethouders en Gedeputeerde Post) adviseerde de tunnelvariant niet te onderzoeken, omdat dit voor teveel vertraging zou zorgen en onvoldoende oplossend vermogen heeft. Hierdoor ontstonden tegenstrijdige wensen en werd het onduidelijk welke rol Gedeputeerde Post speelde in welk overleg. Om hier een vinger achter te krijgen vroeg Van Berkum om het beschikbaar stellen van de notulen van het overleg van de Stuurgroep. Deze notulen mag hij binnenkort inzien om te bepalen of de opstelling van Gedeputeerde Post in de beslotenheid van de Stuurgroep was zoals zij het in de openbaarheid van de Commissie Mobiliteit en in de Staten voorstelde.

De oppositie is ontevreden over de varianten die nu in de MER worden onderzocht. Gedeputeerde Post wist niemand van de oppositie te overtuigen dat in de drie geselecteerde varianten de oplossing ligt voor de slechte lucht waar de inwoners van Krommenie en Assendelft nog steeds dagelijks mee te maken hebben. Mede met de SP, PVV, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Ouderenpartij Noord-Holland en met 50plus diende GroenLinks een motie in om de MER stop te zetten en met belanghebbende (belangengroepen, gemeenteraden, dorpsraden, Unesco) op zoek te gaan naar varianten die wel bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in beide dorpen. Het voorstel kon niet op steun rekenen van de coalitiepartijen.

Want zoals het er nu voor staat leggen we voor zo’n €200 miljoen een weg aan dwars door de Stelling van Amsterdam en het OerIJ, met veel extra verkeer op de A8 bij Zaanstad en Oostzaan (want een snelle verbinding naar Amsterdam en de rest van het land). Zonder dat de problemen in Krommenie en Assendelft worden opgelost.

Lees hier de spreektekst van Servaz van Berkum.Het debat terugkijken kan hier.