Brede steun voor initiatiefvoorstel Regenboogprovincie

GroenLinks diende vorig jaar oktober een voorstel in om Noord-Holland uit te roepen tot Regenboogprovincie. Afgelopen week werd ons voorstel besproken in de commissie. En goed nieuws! De meeste partijen reageerden positief op ons voorstel en Gedeputeerde Staten deed een toezegging om een Regenboogsymposium te organiseren. Nu er een meerderheid lijkt ze zijn, wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van een echte Regenboogprovincie.

Eerder gaf Gedeputeerde Staten aan het initiatief wel te omarmen, maar geen ruimte te zien om LHBTIQ+'s organisaties actief te gaan steunen, de omvang van discriminatie in kaart proberen te brengen en Noord-Hollandse gemeenten te motiveren om een Regenbooggemeente te worden. GS stelde voor als werkgever en als publiek orgaan ‘het goede voorbeeld’ te geven. Dat is een mooie ambitie, en we zijn zeer benieuwd naar de concrete invulling daarvan. Wij hebben daar wel ideeën over. Maar GroenLinks Noord-Holland vindt bovendien dat er meer gedaan kan en moet worden dan hetgeen GS voorstaat. Onze inzet is en blijft een provincie die LHBTIQ+ bewustwording en acceptatie breed in het beleid verankert.

Afgelopen maandag bleek dat een meerderheid van de partijen dat met ons eens is. CDA, VVD en PvdA willen ook dat GS meer gaat doen. Ook was er volop steun van de Partij voor de Dieren, SP, ONH en 50+. We waren onaangenaam verrast door de opstelling van D66: Zij vindt dat de provincie hierin verder geen taak heeft. ‘Het verbaasde mij dat je iets ‘heel belangrijk’ vindt en daar dan aan toevoegt dat er mankracht noch geld voor hoeft te worden vrijgemaakt. Dingen veranderen niet vanzelf. Ik ken D66 als een partij die LHBTI-emancipatie hoog in het vaandel heeft staan, en ik hoop dan ook dat zij zich herbezinnen en alsnog op dit dossier ambitie tonen. Wij willen graag samenwerken aan een betere provincie.’ Aldus Statenlid en indiener van het Regenbooginitiatief Rosan Kocken.

Het Regenboogvoorstel komt, na overleg met diverse fracties, in aangepaste vorm terug in de commissie. Wordt vervolgd dus!