Afscheidsvergadering Provinciale Staten

Gisteren vond de afscheidsvergadering van Provinciale Staten plaats.

Een druk Statenbestaan werd voor Alwin Hietbrink en Fred Kramer afgesloten met mooie woorden van de commissaris van de Koning. Fred kreeg uit handen van de commissaris de Ridderorde opgespeld!

De commissaris refereerde bij Alwin onder meer aan zijn niet aflatende inzet voor cultuureducatie, zijn heldere en bevlogen betogen in de Staten en aan de memorabele Algemene Beschouwingen van Alwin waarin hij de gedeputeerden vergeleek met de wielrenners in de Tour de France.

De commissaris sprak bij Fred onder meer over zijn inzet voor natuurbescherming, het consequent opkomen voor de positie en de bevoegdheden van de Staten en over zijn voorstellen voor een groene, gezonde en duurzame leefomgeving bij het  op- en vaststellen van de Omgevingsvisie NH2050. 

Alwin en Fred hielden allebei mooie afscheidsspeeches. Woorden van dank, maar ook kritisch op de bestuurscultuur in de afgelopen periode. Alwin eindigde met een scherpe boodschap over de politieke ontwikkelingen. Fred nam op rijm afscheid van de Staten. Lees hier de afscheidsspeech van Fred en hier die van Alwin.

Alwin en Fred: Veel dank voor jullie tomeloze inzet voor een groener, duurzamer en socialer Noord-Holland. We gaan jullie missen!