Het uithangen van deze vlag is opgenomen in ons vlaggenprotocol en volgt op de motie die ik vorig jaar op 19 december 2022 indiende samen met mijn maidenspeech. De rode draad in mijn speech waren de mensenrechten.

Ik vertelde over hoe ik getuige was van mijn moeder die een jongeman die uit een prullenbak at te eten gaf en hoe dit mij heeft gevormd. Ik sprak over de mensenrechtenschendingen in onze voormalige kolonie Nederlands Nieuw-Guinea, het huidige West-Papoea, waar een slow genocide plaatsvindt en al zo’n 500.000 Papoea’s door Indonesië zijn vermoord. Ik eindigde in ons eigen mooie Nederland waar helaas ook nog steeds mensenrechten geschonden worden. Ik noemde als voorbeelden van dit laatste onder andere de slechtere toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, transpersonen die nog steeds vaak behandeld worden of ze gek zijn en mensen die op basis van hun nationaliteit of niet Nederlands klinkende naam worden benadeeld.

Op donderdag 30 november jongstleden werd de motie afgedaan. Dit betekent dat de Provinciale Staten hem ziet als afgehandeld en klaar voor het archief. Gedeputeerde Staten gaf namelijk in een heldere brief aan dat de vlag voortaan op 10 december uit wordt gehangen om de relevantie van de Verklaring voor de Rechten van de Mens te onderstrepen. Daarnaast zal Noord-Holland van 5 tot 10 december via haar eigen sociale mediakanalen aandacht besteden aan de Mensenrechtenweek en zij doet óók mee aan de campagne ‘Let’s Talk Human Rights’.

Anouk gaf dan ook in de commissie Bestuur met een mooie bijdrage (vanaf 1:11:35) dat wat GroenLinks betreft de motie inderdaad als afgedaan kan worden beschouwd. Wij zijn blij met de extra aandacht die deze week, ook vanuit de provincie Noord-Holland, aan (de Universele Verklaring van de) Mensenrechten wordt besteed, want uiteindelijk begint menselijkheid met het respecteren van elkaar en daar horen het respecteren van de Mensenrechten ook bij.

En tegelijk worden er op veel plekken op de wereld mensenrechten nog steeds met voeten getreden. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft in de afgelopen 75 jaar dan ook niets aan belang ingeleverd. De fractie van GroenLinks Noord-Holland zal waar dit maar mogelijk is doorgaan met aandacht vragen voor deze rechten. Niet alleen voor alle Noord-Hollanders, maar voor iedereen.