Helaas staan kunst en cultuur onder druk. Het is met name voor kleine gemeenten soms moeilijk om goede culturele voorzieningen te ontwikkelen en te onderhouden. De diversiteit en toegankelijkheid komen daardoor in gevaar. De provincie dient er pal voor te staan dat overal in Noord-Holland belangrijke culturele functies als het bibliotheekwerk, cultuureducatie, en de ondersteuning van amateurkunst op peil blijven.

Sporten is goed voor de gezondheid en werkt verbindend. In de provincie
zijn er veel kansen om buiten te sporten en het is belangrijk dat er blijvend
geïnvesteerd wordt in wandel-, fi ets-, en ruiterpaden. Ook zwemmen
in natuurlijke plassen moet mogelijk blijven. De ondersteuning van
georganiseerde sporten dient volledig gericht te zijn op de breedtesport, zodat
iedereen toegang heeft tot sport ongeacht leeftijd, inkomen, of handicap.

  1. De provincie zet zich in voor een goede spreiding van het culturele aanbod in de provincie.
  2. Er wordt meer geïnvesteerd in regionale culturele activiteiten gericht op amateurkunst, cultuureducatie en bibliotheekwerk.
  3. Er komt meer geld beschikbaar voor kunst- en cultuuronderwijs.
  4. De provincie gaat met de gemeenten in overleg om ook buiten de grote steden broedplaatsen te stimuleren.
  5. Een voorwaarde voor subsidieverlening is dat instellingen goed werkgeverschap tonen en kunstenaars behoorlijk belonen. Het Fair Practice label en de code Cultural Governance zijn hierbij leidend.
  6. De provincie zet zich in om cultureel erfgoed en monumenten te behouden, te ontwikkelen en herbestemmen.
  7. De kwaliteit van het zwemwater wordt zo verbeterd dat er geen zwemverboden meer hoeven worden afgegeven. De provincie stelt een actieplan op om de bestrijding van blauwalg te verbeteren.
  8. De provincie stopt met het sponsoren van sportevenementen. Wanneer sportevenementen voldoende aandacht en ruimte geven aan breedtesport, kunnen zij in aanmerking komen voor subsidie.