Het verbod van dinoterb is niet gek. Het middel is kankerverwekkend, gevaarlijk voor zwangere vrouwen en schadelijk voor insecten, vogels en zoogdieren. Het gevaar is van dien aard dat het middel op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) staat. Onderzoek van Mobilisation for the Environment (MOB) stelt desondanks dat het gif waarschijnlijk recent nog is gesproeid. De concentraties zijn volgens hen te hoog om te wijten aan historische uitspoeling en zijn bovendien hoger dan bij de vorige metingen.

Er zitten hoge concentraties dinoterb in het water in en rondom sierteeltgebieden, maar ook in Natura 2000-gebied het Zwanenwater die de veiligheidsnorm MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) ruim overschrijden. Bovendien stelt MOB dat er vanwege het sproeien ook nog dinoterb de omliggende natuur in gewaaid kan zijn, die in deze watermetingen buiten beeld blijft.

MOB baseert haar uitkomsten op openbare gegevens van metingen gedaan door het waterschap Hoogheemraadschap Noorderkwartier. 

GroenLinks en PvdA vinden deze vondsten zeer zorgwekkend. Om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de cijfers en metingen hebben wij daarom schriftelijke vragen gesteld. Goede waterkwaliteit is belangrijk voor ons allemaal. Mensen en dieren drinken het, wij recreëren erin en erop, de natuur heeft het nodig, maar ook de agrariër kan absoluut niet zonder. De waterkwaliteit in onze provincie moet verbeteren en ook zonder verboden bestrijdingsmiddelen moeten wij alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de normen. Er moet zo spoedig mogelijk uitgezocht worden wat de bron is van deze vervuiling. En als er sprake is van overtredingen dan moet dit waar mogelijk, keihard worden aangepakt. We hopen op snel antwoord van het college.

Nu gebruikt de traditionele sierteeltsector nog veel beschermingsmiddelen. Maar het kan ook anders; op zaterdag 9 maart aanstaande bezoekt GroenLinks Noord-Holland, samen met de Noordkopafdelingen, Huiberts Biologische Bollen. Het kweken van bollen op een manier die rekening houdt met water en natuur is ons inziens de enige manier waarop we deze sector toekomstbestendig kunnen maken. We hopen zaterdag veel inspiratie en inzichten op te doen.