Het wordt gezien als een duurzame en innovatieve vorm van landbouw en het is een kans om ruimte te creëren voor bomen. Het is belangrijk om ruimte te vinden voor bomen. De provincie moet namelijk nog 34 hectare bos compenseren, die gekapt is om andere zeldzame natuur te beschermen. En de provincie moet nog ruimte maken voor extra bos in het kader van de nationale bossenstrategie. Als GroenLinks willen we dat daar tempo mee wordt gemaakt en agroforestry kan daarbij helpen. 

Agroforestry kan een waardevolle bijdrage leveren aan kansen voor biodiversiteit, dus het is ook voor de provincie interessant om te kijken of je hiermee natuur kan koppelen aan andere opgaves.

Er is nu ruimte gegund aan een pachter die een goed idee had ontwikkeld voor de gronden bij Nieuw Vennep. GroenLinks wil een uitbreiding van dit experiment omdat agroforestry als innovatieve vorm van landbouw dan beter zichtbaar wordt en er voor potentiële ondernemers hierin uit verschillende voorbeelden te leren valt. Er waren in totaal 12 inschrijvingen voor de grond in Nieuw Vennep.

Bij navraag door mij bleek dat diverse kandidaten voldoende kwaliteit hadden gehad om ook aan de gang te kunnen gaan. Daaruit blijkt voor GroenLinks dat er animo is voor dit type landbouw en dus willen we er ons voor inzetten om daarin voldoende mogelijk te maken.