Rosan blogt: Noord-Holland en duurzame energie: #tijdvoorverandering

Nederland is de grote achterblijver als het gaat om duurzame energie. Ook in de provincie Noord-Holland gaat het nog niet echt lekker: slechts een fractie van alle energie, ongeveer 6%, wordt duurzaam opgewekt.

Nu maakt de provincie het zichzelf niet heel makkelijk. Tot een paar jaar geleden wilde Noord-Holland helemaal geen windmolens meer bijbouwen. Onder druk van de landelijke overheid moest de provincie toen beloven om  voor 2020 ten minste 685,5 aan megawatt op te wekken. Of we dat halen is nog maar de vraag. De provincie voert een restrictief beleid (understatement) en dwarsboomt  enthousiaste energie corporaties en burgers die met schone energie aan de slag willen gaan. En terwijl de hele wereld zich druk maakt over de klimaatcrisis blokkeert de provincie op kansrijke plekken, zoals in het industriële Noordzeekanaalgebied, groene stroom voor maar liefst 125.000 huishoudens.

Noord-Holland kende tot 2016 nog geen beleidskader voor zonne-energie. Vol spanning keken wij dan ook uit naar de ruimtelijke spelregels van het provinciebestuur voor het mogelijk maken van nieuwe zonneparken. Onze verwachtingen waren hoog. Gedeputeerde Staten - die een provincie bestuurt die grotendeels onder de zeespiegel ligt - kan toch niet achterover blijven leunen? Na het debacle rond de windmolens zou de gedeputeerde (D66!), die zonneweides in haar portefeuille heeft, toch willen uitstralen dat de provincie een positieve houding aanneemt ten opzichte van zonne-energie?

Het tegendeel is helaas het geval. GroenLinks vindt het beleidskader voor zonneweides, dat het provinciebestuur in de zomer van 2016 presenteerde, te vaag en te weinig ambitieus. Zo dienden wij – tevergeefs-  een motie in om een concrete ambitie uit te spreken voor het op te wekken aantal megawatt aan zonne-energie. Ook werd ons voorstel verworpen om snel duidelijkheid te krijgen wanneer een groot project op instemming van de provincie kan rekenen. Daarmee straal je niet uit dat de provincie een positieve houding aanneemt ten opzichte van zonne-energie. GroenLinks vindt dat on-be-grij-pe-lijk.

Noord-Holland en duurzame energie: het blijft aanmodderen. Het wordt tijd voor verandering. Wij blijven, samen met al die enthousiaste burgers, coöperaties en jullie knokken voor een provincie die van fossiele achterblijver verandert naar een duurzame koploper.

Rosan Kocken