In Coronatijd leren we blij te zijn met kleine stapjes. Kinderen deels weer naar school. Voorzichtig meer ruimte om grootouders te bezoeken. Een terrasje of een reisje met de trein. Zo gaat het ook met de strijd tegen gif in de landbouw. Onlangs besloot Gedeputeerde Staten om in de nieuwe pachtvoorwaarden van de provincie het gebruik van glyfosaat te verbieden. Een klein stapje waar we heel blij mee zijn.

Begin maart werd ik –net als voorgaande jaren– getroffen door beelden van vergeelde stukken land. Sommige boeren kunnen de verleiding niet weerstaan om tussengewassen die ze verbouwen voordat het land wordt gebruikt voor nieuwe oogst dood te spuiten met glyfosaat. Snel en makkelijk, maar wel om doodziek van te worden. Dit middel van (voorheen) Monsanto is ook bekend als Roundup. Gezondheidsorganisaties brengen het in verband met kanker, zoals andere landbouwgiften Parkinson kunnen veroorzaken, in Frankrijk al erkend als beroepsziekte voor boeren! Zo vernietigen we niet alleen de natuur, maar brengen we ook onze gezondheid in gevaar.

Ik schreef er half maart een korte discussienota over die door Corona werd ingehaald. Daarom maakte ik er schriftelijke vragen van aan het College van Gedeputeerde Staten dat werkte aan een nieuw pachtbeleid voor de ca. 1.800 hectare pachtgrond van de provincie. En zie daar: op 26 mei kwam gedeputeerde Esther Rommel met het voorstel om in de pachtvoorwaarden een verbod op te nemen voor het gebruik van glyfosaat. Hulde voor dit collegevoorstel!

Met 1.800 hectare maken we niet het verschil. Maar laten we dit kleine stapje gebruiken om keihard door te vechten voor een totaalverbod op glyfosaat. Dat is geen onvervulbare wensdroom. In sommige landen is glyfosaat al verboden, Europa aarzelt nog wat en Nederland is zoals vaker als het om landbouw gaat een van de traagste jongetjes van de klas. Maar ook met kinderstapjes kun je uit een crisis komen. Natuur en gezondheid zijn elkaars bondgenoten.

Rien Cardol