GroenLinks wil weten of de provincie Noord-Holland in haar pachtcontracten een verbod of beperking op het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat, beter bekend als RoundUp, kan opnemen. Rien Cardol, woordvoerder landbouw en natuur, heeft daartoe Statenvragen gesteld.

 

Schriftelijke vragen van R. Cardol (GroenLinks) inzake verbod op gebruik van glyfosaat in pachtcontracten

 

Inleiding
‘Wederom kleuren Nederlandse akkers oranje-geel door gebruik van het omstreden middel glyfosaat’, kopte De Volkskrant op 28 maart vorig jaar. Ook de komende maanden zullen we dit in Noord-Holland weer zien: enorme oranje vlaktes, volledig doodgespoten met het middel glyfosaat, in samenstellingen ook bekend als Roundup.

Onkruidverdelgers als Roundup zijn een gevaar voor volksgezondheid, milieu en dier. Het gif belandt bij de consument op haar bord en kan vooral gevolgen hebben voor kinderen. Zo werd in een onderzoek van OBO (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden) gif teruggevonden in luiers van Drentse baby's die op 250 meter afstand van bollenvelden wonen. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) beoordeelt glyfosaat als waarschijnlijk carcinogeen bij mensen. Daarnaast veroorzaakt Roundup bijvoorbeeld bijensterfte. Voor gemeenten is het inmiddels verboden om glyfosaat te gebruiken. En op verzoek van de minister van LNV hebben natuurorganisaties besloten het middel niet meer in te zetten. Agrarische ondernemers en particulieren kunnen het middel nog wel gebruiken.

In navolging van veel gemeenten overal in het land besloot de provincie Noord-Brabant om de strijd aan te gaan tegen (overmatig) gebruik van glyfosaat door een verbod op te nemen in kortlopende pachtcontracten. Dit verbod werd aangevochten door pachters, maar op 6 maart j.l. kreeg de provincie gelijk van de Centrale Grondkamer. “Het is geen buitensporige last in kortlopende overeenkomsten van de provincie Brabant.”

Vragen

  1. Is Gedeputeerde Staten bekend met het bericht dat de provincie Noord-Brabant alle tijdelijke pachters een glyfosaatverbod oplegt?
  2. Is Gedeputeerde Staten bereid om te onderzoeken hoe Noord-Holland ook in haar (tijdelijke) pachtcontracten een verbod of beperking op het gebruik van glyfosaat kan opnemen? Zo nee, waarom niet?
  3. Ziet Gedeputeerde Statenmogelijkheden om, vooruitlopend op een Europees verbod, het gebruik van dit middel op particuliere landbouwgronden te verminderen of ontmoedigen, dan wel het gebruik van andere milieuvriendelijke vormen van gewasbescherming te bevorderen? Zo nee, waarom niet?

Update 22 april: Gedeputeerde Staten heeft de vragen beantwoord en laat onder meer weten dat ze bereid zijn om te onderzoeken hoe Noord-Holland in haar (tijdelijke) pachtcontracten een verbod of beperking op het gebruik van glyfosaat kan opnemen. Een goede eerste stap in het  uitbannen van dit omstreden, gifte bestrijdingsmiddel. De antwoorden staan hier.