Een boze twitteraar zit er evenmin op te wachten: ‘Wat gaan jullie doen om dit absurde auto-feestje tegen te houden?’ was de vraag. ‘En kom niet aan met juridisch geneuzel!’

De GroenLinks-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland is de grootste met negen zetels. Dan kan je wél een deuk in een pakje boter slaan. Dan heb je invloed op het collegeprogramma, dat heel veel aandacht geeft aan verduurzaming en energietransitie. En dan heb je invloed op het debat als je je goed voorbereidt en je spreektijd slim benut. Maar in dat college zitten nog drie partijen. In de Staten zitten nog 46 leden. Zoals het hoort in de politiek worden er dus compromissen gesloten. En zoals het hoort: afspraak is afspraak. Een betrouwbare overheid is consequent en handelt volgens de regels.

Zo’n afspraak is dat particulier initiatief, van de biologische streekproductenmarkt tot de Formule 1-race, op een zorgvuldige procedure kan rekenen, ongeacht de kleur van het college. Niemand zou anders willen. Het is nu eenmaal ook dat een initiatiefnemer, elke initiatiefnemer, dus niet alleen in dit geval, op eigen risico met voorbereidingen kan beginnen zelfs als de vergunning nog niet verleend is. Wij vinden het niet verstandig de graafmachines al te laten ronken terwijl het overleg met natuurorganisaties nog gaande is en er procedures gevoerd worden. Die procedures moeten zorgvuldig en correct worden doorlopen.

GroenLinks vindt dat de provincie niet moet toestaan dat de werkzaamheden starten voordat de (provinciale) vergunningen definitief zijn verkregen. Het gaat hier immers om ingrijpende werkzaamheden in een kwetsbaar natuurgebied. GroenLinks vindt dat de provincie al het werk moet stilleggen totdat alle vergunningen definitief verleend zijn.

Wat GroenLinks in de provincie doet is niet het ‘auto-feestje’ tegenhouden. Dat kunnen we niet. Wij houden wel het bestuur aan de gemaakte afspraken: geen provinciaal geld in de race; een zorgvuldige behandeling van de vergunningaanvraag én van bezwaren.

Om er op toe te zien dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt gaan wij er bij Gedeputeerde Staten in de commissie Natuur op aandringen dat het toeziet op zorgvuldige behandeling van procedures, vergunningen en handhavingsverzoeken, én dat in dit politiek gevoelige dossier niet wordt toegestaan dat een vergunningaanvrager vooruitlopend op definitieve vergunningverlening reeds werkzaamheden uitvoert. Als we daar geen toezegging over krijgen zullen we dat per motie proberen af te dwingen.

Op óns verlanglijstje staat schone energie, goede bereikbaarheid per fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, schoon water, natuurinclusieve landbouw en behoud van het open landschap en daar hebben we met onze collegepartners ook goede afspraken over gemaakt. De GroenLinksvlag gaat niet uit op 3 mei volgend jaar.

Robert Zaal